1.02.2015

Kamsoft S.A. w gronie firm wyróżnionych przez PULS BIZNESUMedal Naczelnej Izby Aptekarskiej

27.10.2016

Medal w dowód uznania 25 lat pracy dla dr inż. Zygmunta Kamińskiego

Naczelna Izba Aptekarska odznaczyła 22.10.2016 w dowód uznania 25 lat pracy dr inż. Zygmunta Kamińskiego pamiątkowym medalem.

Medal Naczelnej Izby AptekarskiejMedal Naczelnej Izby Aptekarskiej

4.10.2016

ISO 27001:2013

tytuł nadany przez: SGS United Kingdom Ltd., opis certyfikatu: certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w KAMSOFT S.A. z normą ISO 27001:2013

20.05.2016

INNOWATOR 2016

tytuł nadany przez: Kapituła konkursowa pracowników naukowych wyższych uczelni organizujących nw. konferencję, opis certyfikatu: wyróżnienie przyznane w ramach III Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka" za wkład w zakresie specjalistycznych rozwiązań informatycznych dedykowanych sektorowi medycyny oraz farmacji

26.03.2015

ISO 9001: 2008

tytuł nadany przez: SGS United Kingdom Ltd., opis certyfikatu: certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością w KAMSOFT S.A. z normą ISO 9001: 2008