NOWOŚCI

Data:    2010-02-17 15:25:24
Temat:    Rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla „ZHDK” lub „ZDP”
Załączniki:    brak
Treść:   

Baza BLOZ od dnia 17-02-2010 r. zamieszczona na
ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/BLOZ/ zawiera zmiany zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r.

w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz.U. nr 23 poz.119 z dnia 12 lutego 2010 r.)

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. od 27 lutego 2010 r.


Powrót