NOWOŚCI

Data:    2015-06-22 15:26:03
Temat:    BLOZ symulacyjny do zmian od dnia 01-07-2015 r.
Załączniki:    brak
Treść:   

BLOZ symulacyjny z dnia 22-06-2015 r. zawiera zmiany na wykazach wg:
 
Projektu obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

przekazanego do uzgodnień zewnętrznych w dniu 18-06-2015 r.

 

Zapisany w obwieszczeniu planowany termin wejścia w życie to 01-07-2015 r.

 

 

Ważne!

BLOZ symulacyjny zawiera dane z projektów, które mogą się zasadniczo

różnić od rozporządzeń podpisanych i ogłoszonych w Dz.Urz. Ministra Zdrowia


Powrót