Czego szukamy?

Wyniki wyszukiwania

1. KS-MEDIS - moduł Obchód


2. II Forum Marketingu i PR

II Forum Marketingu i PR w Ochronie Zdrowia organizowane przez wydawnictwo Termedia przy współpracy z Ogólnopolskim Systemem Ochrony Zdrowia wpisało się już na stałe do kalendarza spotkań specjalistów z branży. W Warszawie, w dniach 22-23 września mieli oni okazję współuczestniczyć w warsztatach oraz wykładach prowadzonych przez ekspertów PR oraz marketingu medycznego. Forum pokazało jak nietypowe, ale i skuteczne mogą być działania z zakresu marketingu medycznego. Ich zasięg jest ogromny i obejmuje zarówno zagadnienia komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami, tematykę kreowania kultury organizacyjnej, przywództwa, identyfikacji wizualnej, procedur obsługi pacjenta, wystroju placówki aż do kontaktów z mediami, zarządzania sytuacjami kryzysowymi, nawiązywania relacji z organizacjami zewnętrznymi, przygotowywania wydarzeń dla pacjentów, komunikacji w Internecie. Jeżeli placówka medyczna pozostawi te tematy na marginesie, będzie dryfować bez celu po morzu niepewności, jakim jest rynek usług medycznych.


3. Wyjazd Integracyjny Wisła 2011

Wyśmienita pogoda stała się sprzymierzeńcem pracowników Grupy KAMSOFT biorących udział w wyjeździe integracyjnym, który miał miejsce w dniach 24-25 września 2011 w Wiśle. W tym roku hasłem przewodnim spotkania była olimpiada grecka. Przyjazne współzawodnictwo, antyczne ideały, śródziemnomorska energia i sportowe emocje okazały się doskonała receptą na integrację z przymrużeniem oka.


4. Adresy mailowe KAMSOFT


5. Adresy mailowe KAMSOFT Sp. z o.o.


6. WETERYNARIA


7. ADMINISTRACJA W MEDYCYNIE

systemy adadministracyjne są uzup....


8. Białe szaleństwo

Zimą pracownicy KAMSOFT mają możliwość wspólnego wyjazdu na narty


9. KAMSOFT - Oferta sprzętu


10. KAMSOFT - Oferta sprzętu

Materiały eksploatacyjne.


11. urzadzenia.htm


12. KS-SEW (Hurtownia) - KS-BKE w programach magazynowych

Współpraca Państwa systemu dystrybucyjnego z serwerem KS-EWD producenta farmaceutycznego jest bardzo prosta nawet jeżeli nie posiadają Państwo naszego oprogramowania. Integracja za pomocą biblioteki KS-BKE


13. KS-EWD - Współpraca z innym systemami aptecznymi

EWD dla aptek nie posiadających systemu KAMSOFT


14. KS-SODEL - Zintegrowany System Zarządzania Dystrybucją Leków - wprowadzenie


15. KS-HOW System Wspomagający Zarządzanie Hurtownią - wymagania systemowe


16. KS-STI - Informatyczny System Informacji dla klientów KS-HFW - wymagania systemowe


17. PHARMINDEX zintegrowany z KS-AOW (KS-APTEKA Windows)

Zapraszamy do zapoznania się z KS-AOW - najpopularniejszym w Polsce kompleksowym systemem wspomagania pracy aptek, pracującym w środowisku Windows.


18. KS-AOW (KS-APTEKA Windows) - cennik

Cennik produktu KS-AOW


19. Solidny pracodawca

KAMSOFT został nagrodzony w konkursie "Solidny Pracodawca 2007" organizowanym przez Grupę Media Partner. Nagroda przyznana została w kategorii ogólnopolskiej.


20. Mecenat sportowy

KAMSOFT jest oficjalnym sponsorem drużyny koszykówki na wózkach działającej przy Wojewódzkim Stowarzyszeniu Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "START" w Katowicach.


21. Mecenat kulturalny

KAMSOFT jest sponsorem nowego programu medycznego promującego zdrowy styl życia "CUD Zdrowia". Program emitowany jest na antenie TVP Katowice. Kolejne odcinki oglądać można też na stronie www.cudzdrowia.osoz.pl


22. Kolejne wyróżnienie dla KAMSOFT

Miło nam poinformować, że KAMSOFT nagrodzony został zaszczytnym mianem Gazeli Biznesu 2007. Tytuł ten przyznawany jest średniej wielkości przedsiębiorstwom, które skutecznie konkurują na rynku, osiągając znaczne sukcesy finansowe i budując markę rzetelnego partnera.


23. VII Konferencja Naukowa OSOZ

Kwietniowa edycja konferencji poświęcona była tematyce kosztów w ochronie zdrowia. Prawie 700 uczestników wysłuchało prelekcji wygłoszonych przez wybitne autorytety w dziedzinie ekonomiki zdrowia. Patronat Honorowy nad konferencją objęła Minister Zdrowia, Pani Ewa Kopacz.


24. KS-CRM Mobile - zarządzanie przedstawicielami handlowymi

System KS-CRM Mobile intensywnie wspiera osoby zarządzające grupami przedstawicieli handlowych wszystkich branży oraz znacznie ułatwia realizację zadań prowadzonych w terenie przez handlowców. Stały dostęp do kluczowych informacji i w pełni interaktywna komunikacja z hurtowniami to zadania, które doskonale realizuje nasz system.


25. KS-CRM Mobile - opis systemu

KS-CRM, Informatyczny system zarządzania relacjami z klientami.


26. KS-CRM Mobile - cennik

KS-CRM, Informatyczny system zarządzania relacjami z klientami.


27. KS-CRM ZPL, Zarządzanie Programami Lojalnościowymi

KS-CRM ZPL jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie programem lojalnościowym w sieciach punktów sprzedaży oraz w jednostkach samodzielnych. Dzięki właściwie opracowanym programom lojalnościowym, wspieranym przed profesjonalny system informatyczny, mamy szansę na znaczne zwiększenie obrotów.


28. KS-ZPL - opis systemu

KS-ZPL System Zarządzania Programami Lojalnościowymi


29. KS-ZPL - cennik

KS-ZPL System Zarządzania Programami Lojalnościowymi


30. SINFZ

<P>Analiza i ocena potrzeb zdrowotnych społeczeństwa oraz zmian czynników zewnętrznych wpływających na stan zdrowia świadczeniobiorców w poszczególnych regionach kraju są podstawą przetwarzania zdarzeń zdrowotnych agregowanych w projekcie informatycznym <B>KS-SIKCH</B>. Przetwarzane na mocy ustawy dane o wykonanych świadczeniach medycznych umożliwiają płatnikowi opracowanie i realizację programów zdrowotnych oraz planowanie terytorialno-czasowe zakupu świadczeń grupowanych w kontraktowane zakresy świadczeń.</P> <P><B>KS-SIKCH</B> to wielomodułowy projekt umożliwiający realizację wszystkich zadań płatnika od chwili przygotowania planu zakupu świadczeń aż do przekazania sprawozdań z realizacji zadań do nadrzędnych jednostek organizacyjnych.</P>


31. Maj 2015


32. KS-SMD, Sklep Medyczny DOS - wprowadzenie

KS-SMD jest kompleksowym Systemem wspomagania pracy sklepu medycznego pracującym w systemie DOS.


33. KS-SOD, informatyczny system obsługi sklepu - opis systemu

KS-SOD jest kompleksowym Systemem wspomagającym sprzedaż pracującym w systemie DOS.


34. KS-SOD, informatyczny system obsługi sklepu - wprowadzenie

KS-SOD jest kompleksowym Systemem wspomagającym sprzedaż pracującym w systemie DOS.


35. KS-SOD, informatyczny system obsługi sklepu - cennik

Cennik systemów KS-SOD


36. KS-SODEL - Zintegrowany System Zarządzania Dystrybucją Leków - opis systemu

Zintegrowany system zarządzania dystrybucją leków, zaspokajający wszystkie potrzeby średnich i dużych firm zajmujących się dystrybucją leków.


37. KS-SODEL - Zintegrowany System Zarządzania Dystrybucją Leków - wprowadzenie


38. KS-SOLAB, Zintegrowany System Obsługi Laboratorium - opis systemu


39. KS-SOLAB, Zintegrowany System Obsługi Laboratorium - cennik


40. KS-SOLAB, Zintegrowany System Obsługi Laboratorium - wprowadzenie


41. KS-SOMED - informatyzacja przychodni | zarządzanie przychodnią

System KS-SOMED oferuje możliwość informatyzacji przychodni, oraz wspiera zarządzanie przychodnią. Zintegrowany System Informatyczny Obsługi Przychodni - KS-SOMED to nowoczesny system komputerowy przeznaczony do wspomagania obsługi średnich i dużych jednostek służby zdrowia. System doskonale sprawdza się podczas ogólnej organizacji pracy jednostki medycznej, rejestracji wykonanych zleceń, ewidencji umów zawieranych z płatnikami, dokumentacji transakcji pieniężnych, jak i w rozliczeniach z NFZ.


42. KS-SOMED (Zintegrowany System Informatyczny Obsługi Przychodni) - opis systemu

Zintegrowany System Informatyczny Obsługi Przychodni - KS-SOMED to nowoczesny system komputerowy przeznaczony do wspomagania obsługi średnich i dużych jednostek służby zdrowia. System doskonale sprawdza się podczas ogólnej organizacji pracy jednostki medycznej, rejestracji wykonanych zleceń, ewidencji umów zawieranych z płatnikami, dokumentacji transakcji pieniężnych, jak i w rozliczeniach z NFZ.


43. KS-SOMED - innowacyjne rozwiązania


44. KS-SZD, Sklep Zielarski DOS - wprowadzenie

KS-SZD jest kompleksowym Systemem wspomagania pracy sklepu zielarskiego pracującym w systemie DOS.


45. KS-ZZL, system wspomagający zarządzanie zasobami ludzkimi - opis systemu


46. KS-ZZL, system wspomagający zarządzanie zasobami ludzkimi - wprowadzenie


47. KS-ZZL, system wspomagający zarządzanie zasobami ludzkimi - cennik


48. KS-STI - Informatyczny System Informacji dla klientów KS-HFW - opis systemu

System KS-STI jest to internetowa aplikacja umożliwiająca prezentację informacji potrzebnych klientowi, informacji o nowościach, promocjach, składanie zamówień on-line przez internet oraz wiele innych


49. KS-STI - Informatyczny System Informacji dla klientów KS-HFW - wprowadzenie

System KS-STI jest to internetowa aplikacja umożliwiająca prezentację informacji potrzebnych klientowi, informacji o nowościach, promocjach, składanie zamówień on-line przez internet oraz wiele innych


50. KS-STI - Informatyczny System Informacji dla klientów KS-HFW - wprowadzenie

System KS-STI jest to internetowa aplikacja umożliwiająca prezentację informacji potrzebnych klientowi, informacji o nowościach, promocjach, składanie zamówień on-line przez internet oraz wiele innych


51. KS-STI - Informatyczny System Informacji dla klientów KS-HFW - wprowadzenie

System KS-STI jest to internetowa aplikacja umożliwiająca prezentację informacji potrzebnych klientowi, informacji o nowościach, promocjach, składanie zamówień on-line przez internet oraz wiele innych


52. KS-EDE, Ewidencja Dokumentów Elektronicznych - opis systemu

KS-EDE


53. KS-RAP, Program do raportowania i monotoringu - opis systemu


54. KS-RAP, System Raportowania on-line


55. KS-SODYS, Zintegrowany System Zarządzania Dystrybucją w branży spożywczej - opis systemu

KS-SODYS, Zintegrowany System Zarządzania Dystrybucją w branży spożywczej - opis systemu


56. KS-SODYS


57. KS-STI - Informatyczny System Informacji dla klientów KS-HFW - wprowadzenie

System KS-STI jest to internetowa aplikacja umożliwiająca prezentację informacji potrzebnych klientowi, informacji o nowościach, promocjach, składanie zamówień on-line przez internet oraz wiele innych


58. ABD, Apteczny Bank Danych

Apteczny Bank Danych zrzesza aptekarzy, którzy dobrowolnie zobowiązują się do przesyłania danych gromadzonych za pomocą programu aptecznego KS-APTEKA (KS-AOD, KS-AOW) na temat wszystkich operacji, jakie zostały przeprowadzone za pomocą programu.


59. Apteczny Bank Danych - opis


60. Apteczny Bank Danych - wprowadzenie

Apteczny Bank Danych zrzesza aptekarzy, którzy dobrowolnie zobowiązują się do przesyłania danych gromadzonych za pomocą programu aptecznego KS-APTEKA (KS-AOD, KS-AOW) na temat wszystkich operacji, jakie zostały przeprowadzone za pomocą programu. Zbiera dane na temat stanu rynku farmaceutycznego w Polsce od roku 1996 i służy informacją społeczności aptekarskiej w postaci wyspecjalizowanych opracowań min. dla Izb Aptekarskich. Dodatkowo udostępniamy wyspecjalizowane serwisy ekonomiczne dla aptek należących do projektu ABD on-line.


61. Apteczny Bank Danych - cennik


62. KS-BLOZ, Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia

Baza BLOZ jest aktualnym wykazem leków i różnych środków farmaceutycznych obecnych na polskim rynku. Dane do bazy są wprowadzane na podstawie: decyzji z URPLWMiPB lub MZ oraz zgłoszeń producentów. Zapewnia automatyczną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w służbie zdrowia.


63. KS-BLOZ - wprowadzenie

Aby dane w bazie KS-BLOZ w zakresie informacji o produktach leczniczych, były zgodne z prawem, konieczne jest przesłanie do firmy KAMSOFT dokumentów rejestracyjnych …..


64. KS-BLOZ - opis programu

Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia zwana popularnie KS-BLOZ jest jednym z ważniejszych produktów firmy KAMSOFT. Służy ona wszystkim, którzy chcą zasięgnąć aktualnych informacji o lekach.


65. KS-MEDIS, Zintegrowany System Obsługi Szpitala - opis systemu

Zapraszamy do zapoznania się z kompleksowym rozwiązaniem informatycznym dla szpitali.


66. KS-PBC, Planowanie, Budżetowanie, Controlling

KS-PBC pozwala opracować spójny system planowania. Dzięki automatycznej weryfikacji realizacji planów, interaktywnemu powiadamianiu o sytuacjach wyjątkowych i analizom wielowymiarowym umożliwia szybkie podejmowanie decyzji, przeprowadzanie działań sterujących i korygujących, tak aby osiągnąć zdefiniowane cele.


67. KS-PBC, Planowanie, budżetowanie i controlling- opis systemu

Planowanie, budżetowanie i controlling


68. KS-PBC, Planowanie, budżetowanie i controlling

Planowanie, budżetowanie i controlling


69. Cennik


70. KS-PKE

Portal KS-EWD to nowoczesne narzędzie, służące do elektronicznej komunikacji pomiędzy partnerami biznesowymi. W ramach portalu oferujemy szereg rozwiązań informatycznych, które usprawniają proces komunikacji pomiędzy hurtownią farmaceutyczną a apteką. Proponujemy zastąpienie tradycyjnych form komunikacji takich jak telefon, metodami, które na dzień dzisiejszy stają się standardem - a więc komunikacją elektroniczną.


71. KS-GMW, System Wspomagający Zarządzanie Gospodarką Magazynową - wymagania systemowe


72. KS-EWD dla aptek nie posiadających KS-Apteki

EWD dla aptek nie posiadających systemu KAMSOFT


73. KS-EWD dla aptek nie posiadających KS-Apteki

EWD dla aptek nie posiadających systemu KAMSOFT


74. KS-EWD dla aptek nie posiadających KS-Apteki

EWD dla aptek nie posiadających systemu KAMSOFT


75. KS-EWD dla aptek nie posiadających KS-Apteki

EWD dla aptek nie posiadających systemu KAMSOFT


76. KS-ASD (KS-APTEKA Szpitalna DOS) - wprowadzenie

KS-ASD, System Informatyczny Wspomagania Obsługi Apteki Szpitalnej pracujący w środowisku DOS.


77. KS-ASW (Apteka Szpitalna Windows) - wprowadzenie

KS-ASW jest bardzo popularnym w Polsce kompleksowym Systemem wspomagania pracy apteki szpitalnej pracującym w środowisku Windows


78. KS-ASW (Apteka Szpitalna Windows) - cennik

Cennik produktów KS-ASW


79. KS-ASW (Apteka Szpitalna Windows) - opis systemu

Zapraszamy do zapoznania się z KS-ASW - kompleksowym systemem wspomagania pracy aptek szpitalnych, pracującym w środowisku Windows.


80. KS-CRM - opis systemu

KS-CRM, Informatyczny system zarządzania relacjami z klientami.


81. KS-CRM - wprowadzenie

KS-CRM, Informatyczny system zarządzania relacjami z klientami


82. KS-CRM - cennik

KS-CRM, Informatyczny system zarządzania relacjami z klientami.


83. KS-ESM - opis systemu

KS-ESM, najnowszej generacji system wspomagający ewidencję środków majątkowych w przedsiębiorstwach.


84. KS-ESM - wprowadzenie

KS-ESM to nowoczesny, kompleksowy System ewidencji środków trwałych pracujący w środowisku Windows.


85. KS-ESM, Ewidencja Środków Majątkowych - cennik


86. KS-EWD - Opis rozwiązania

System KS-EWD to najnowsza generacja z serii systemów wspomagających elektroniczną wymianę danych pomiędzy różnymi podmiotami, ze szczególnym uwzględnieniem hurtowni farmaceutycznych oraz aptek.


87. KS-EWD - Samodzielna aktywacja

Samodzielna konfiguracja systemu KS-EWD. System KS-EWD został zaprojektowany tak, aby zminimalizować listę czynności potrzebnych do jego konfiguracji.


88. KS-EWD - Wprowadzenie

Wprowadzenie do KS-EWD.


89. KS-EWD - Licencja testowa

Istnieje możliwość otrzymania licencji testowej systemu KS-EWD. Wersja demo systemu jest aktywna przez 30 dni od daty wygenerowania licencji testowej.


90. KS-EWD - Cennik produktów

Cennik produktów KS-EWD


91. KS-FKD, System Finansowo-Księgowy DOS - wprowadzenie


92. KS-FKW, System Finansowo-Księgowy - opis systemu

Najnowszej generacji program wspomagający pracę finansowo-księgową w dowolnej firmie, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z innymi systemami produkowanymi przez KAMSOFT, np.: KS-HOW, KS-STW, KS-KPW, KS-AOW, KS-SZP, KS-PLO, itd.


93. KS-FKW, System Finansowo-Księgowy - cennik


94. KS-GLR (KS-GABINET) - opis systemu

Gabinet Lekarza Rodzinnego - KS-GABINET to nowoczesny system komputerowy przeznaczony do wspomagania gabinetów lekarskich wszelkich specjalności umożliwiający rozliczenie z NFZ. Stanowi doskonałe rozwiązanie dla gabinetów lekarskich, które zamierzają korzystać z udogodnień oferowanych przez oprogramowanie dla służby zdrowia.


95. KS-GLR - elektroniczna dokumentacja medyczna

KS-GLR (KS-GABINET) - elektroniczna dokumentacja medyczna wspomagająca gabinety lekarskie


96. KS-GMW, System Wspomagający Zarządzanie Gospodarką Magazynową - opis systemu

System zarządzania gospodarką magazynową - obsługa wielu magazynów, indywidualne rozliczenia, przesunięcia towarów, zaawansowane zarządzanie zapasami i inne.


97. KS-HFD, system wspomagający zarządzanie hurtownią farmaceutyczną - wprowadzenie


98. KS-HFW, System Wspomagający Zarządzanie Hurtownią Farmaceutyczną - opis systemu

System zarządzania hurtownią farmaceutyczną - obsługa magazynu, sprzedaży, zamówień, księgowości, raportów i innych dziedzin działania hurtowni.


99. KS-HFW, System Wspomagający Zarządzanie Hurtownią Farmaceutyczną - wprowadzenie


100. KS-HOD, System Wspomagający Zarządzanie Hurtownią - wprowadzenie


101. KS-HOW, System Wspomagający Zarządzanie Hurtownią - opis systemu

System zarządzania hurtownią farmaceutyczną - obsługa magazynu, sprzedaży, zamówień, księgowości, raportów i innych dziedzin działania hurtowni.


102. KS-HOW, System Wspomagający Zarządzanie Hurtownią - wprowadzenie


103. KS-KSG, informatyczny system obsługi księgarni - opis systemu

KS-KSG jest kompleksowym Systemem wspomagania pracy księgarni pracującym w systemie DOS.


104. KS-KSG, informatyczny system obsługi księgarni - wprowadzenie

KS-KSG jest kompleksowym Systemem wspomagania pracy księgarni pracującym w systemie DOS.


105. KS-KSG, informatyczny system obsługi księgarni - cennik

Cennik systemu KS-KSG


106. KS-KST (System Obsługi Kliniki Stomatologicznej) - opis systemu

KS-SOMED to system informatyczny nowych możliwości. Doświadczenie firmy oraz ogromna wiedza merytoryczna na temat funkcjonowania placówek służby zdrowia pozwoliły stworzyć oprogramowanie dopasowane do potrzeb naszych klientów.


107. KS-KST (System Obsługi Kliniki Stomatologicznej) - wprowadzenie

KS-SOMED to system informatyczny nowych możliwości. Doświadczenie firmy oraz ogromna wiedza merytoryczna na temat funkcjonowania placówek służby zdrowia pozwoliły stworzyć oprogramowanie dopasowane do potrzeb naszych klientów.


108. KS-KST (System Obsługi Kliniki Stomatologicznej) - cennik

KS-SOMED to system informatyczny nowych możliwości. Doświadczenie firmy oraz ogromna wiedza merytoryczna na temat funkcjonowania placówek służby zdrowia pozwoliły stworzyć oprogramowanie dopasowane do potrzeb naszych klientów.


109. MAK - wprowadzenie

MAK to moduł systemu KS-FKW wspomagający prowadzenie rachunku kosztów.


110. MAK, Moduł Analiza Kosztów - wprowadzenie

MAK - każdego Klienta traktujemy z wyjątkową troską. Na Państwa życzenie przeprowadzimy szczegółową prezentację systemu KS-FKW, sporządzimy ofertę wdrożenia, zaproponujemy korzystne rozwiązania.


111. MAK, Moduł Analiza Kosztów - opis modułu

MAK - moduł wspomagający prowadzenie rachunku kosztów w przedsiębiorstwie.


112. KS-MEDIS - Zintegrowany System Obsługi Szpitala - formularze zamówień


113. KS-MEDIS, Zintegrowany System Obsługi Szpitala - opis systemu

Zapraszamy do zapoznania się z kompleksowym rozwiązaniem informatycznym dla szpitali.


114. KS-MEDIS - informatyzacja szpitali | zarządzanie szpitalem

System KS-MEDIS oferuje możliwość informatyzacji szpitali, oraz wspiera zarządzanie szpitalem


115. KS-MEDIS, Zintegrowany System Obsługi Szpitala - cennik


116. KS-MEDIS, Zintegrowany System Obsługi Szpitala - moduł Zakażenia Szpitalne

ZAKAŻENIA SZPITALNE charakteryzują się budową modułową, która podkreśla wieloaspektowość procesów oraz obszarów dotyczących kontroli zjawiska zakażeń szpitalnych.


117. KS-NBD, Nawigator Baz Danych - opis programu


118. KS-NBD, Nawigator Baz Danych - wprowadzenie


119. KS-PRD, Księga Przychodów i Rozchodów DOS - wprowadzenie


120. IX Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


121. EuroLab 2005

Relacja z udziału KAMSOFT w targach EuroLab 2005


122. KRAKDENT 2005

Relacja z uczestnictwa KAMSOFT w targach KRAKDENT 2005


123. Wieczorki kulturalne w P.I. Kamsoft


124. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2003


125. KRAKDENT '2003


126. SALUS '2003


127. III Kongres Medycyny Rodzinnej


128. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2002


129. Złoto dla KAMSOFT

Z przyjemnością informujemy, że 5 czerwca 2008 nasza firma uzyskała status Microsoft Gold Certified Partner, głównie dzięki uzyskaniu kompetencji ISV / Software Solutions poprzez certyfikację produktu KS-CRM MOBILE 2008 i referencje klientów.


130. SYSTEMY ADMINISTRACYJNE DLA MEDYCYNY

W sprawnym i efektywnym zarządzaniu jednostką medyczną ważne są także aspekty związane z administracją. Aby zapewnić kompleksową obsługę, w naszej ofercie znajdziecie Państwo pakiet produktów, wpierających pracę osób dbających o sprawy administracyjne. Systemy te są w pełni zintegrowane z rozwiązaniami dedykowanymi dla „części białej”.


131. SYSTEMY DLA HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH

Pakiet zintegrowanych systemów, zapewniający kompleksową obsługę firm zajmujących się dystrybucją leków: nowoczesna sprzedaż przez Internet (B2B), komunikacja elektroniczna, imponujące wsparcie dla automatyki magazynowej. W skład pakietu wchodzi ZWALIDOWANY SYSTEM INF. wspierający dystrybucję produktów leczniczych zgodnie z wymogami GDP.


132. SYSTEMY ADMINISTRACYJNE DLA FARMACJI

W sprawnym i efektywnym zarządzaniu apteką ważne są także aspekty związane z administracją. Aby zapewnić kompleksową obsługę, w naszej ofercie znajdziecie Państwo pakiet produktów, wpierających pracę osób dbających o sprawy administracyjne. Systemy te są w pełni zintegrowane z pozostałymi rozwiązaniami.


133. Komunikaty


134. Radość ma barwę błękitu

Podopieczni Domu Opiekuńczo-Wychowawczego Sióstr Jadwiżanek w Katowicach-Bogucicach po raz kolejny mogli kupić wymarzone obuwie w ramach akcji charytatywnej prowadzonej przez KAMSOFT


135. OSOZ Team

Informatyk na rowerze


136. KAMSOFT - Oferta sprzętu


137. Zaszczep się na zdrowie

Szczepienia przeciwko grypie


138. Pracownicy KAMSOFT


139. Krok do przodu w nowych butach...

Są dzieci, dla których zakup nowych butów pozostaje często marzeniem. Dlatego jak co roku, KAMSOFT zorganizował nietypową niespodziankę dla wychowanków Domu Opiekuńczo-Wychowawczego Sióstr Jadwiżanek w Katowicach-Bogucicach. 27 marca br. zaprosiliśmy dzieci do jednego z centrów handlowych na terenie Śląska, gdzie mogły wybrać samodzielnie wymarzoną parę butów...


140. Wybrano liderów w ochronie zdrowia

Znane są już wyniki IV edycji prestiżowego konkursu LIDERÓW OGÓLNOPOLSKIEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA. W tym roku ponad 100 placówek medycznych ubiega się o laur LIDERA w czterech kategoriach: Działalność na Rzecz Pacjenta, Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia, Skuteczne Zarządzanie oraz Promocja Zdrowia. Zgłoszenia oceniła 10-osobowa Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele świata medycyny i farmacji. Już 23 kwietnia, podczas uroczystej Gali w Hotelu WESTIN w Warszawie, poznamy sylwetki wszystkich liderów...


141. KS-KST (System Obsługi Kliniki Stomatologicznej) - formularze zamówień

KS-SOMED to system informatyczny nowych możliwości. Doświadczenie firmy oraz ogromna wiedza merytoryczna na temat funkcjonowania placówek służby zdrowia pozwoliły stworzyć oprogramowanie dopasowane do potrzeb naszych klientów.


142. KS-EWD - Aktualizacja pliku licencyjnego


143. KS-EWD - Raporty zwrotne ABD


144. KS-EWD - Składanie zamówienia


145. KS-EWD - Inauguracja systemu


146. Marzec2014


147. PUZZLE KS

Program przeznaczony jest dla przedsiębiorców zobowiązanych do prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Program umożliwia rozpoczęcie pracy w dowolnym miesiącu roku podatkowego.


148. PUZZLE KS

Program przeznaczony jest dla firm prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów lub ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego. Pozwala na rozliczanie do 3 firm.Współpracuje z systemem KS-AOW firmy Kamsoft.


149. PUZZLE KS - opis systemu

Program przeznaczony jest dla firm prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów lub ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego. Pozwala na rozliczanie do 3 firm.Współpracuje z systemem KS-AOW firmy Kamsoft.


150. PUZZLE KS - cennik


151. KS-EWD - Konfiguracja kartoteki dostawcy


152. KS-EWD - Zamawianie z promocji


153. KS-EWD - Maskowanie kodu KS-BLOZ


154. Oskar dla KAMSOFT

„To, co dla Śląska najlepsze i to, co na Śląsku najlepsze” to motto ŚLĄSKIEGO OSKARA - nagrody przyznawanej corocznie osobom i instytucjom, które szczególnie wyróżniają się zasługami na rzecz ekonomicznego i kulturalnego rozwoju regionu. W wąskim gronie laureatów tegorocznej edycji plebiscytu znalazła się również firma KAMSOFT S.A. W uzasadnieniu przyznania nagrody podkreślono zasługi w zakresie rozwoju innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla medycyny. Wręczenie nagród odbyło się 24 maja br. w gmachu Uniwersytetu Śląskiego. Nagrodę z rąk Kapituły odebrał dr inż. Zygmunt Kamiński - Prezes KAMSOFT S.A. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Śląski we współpracy z wydawnictwem Goniec Górnośląski. Dziękujemy Kapitule Konkursu za to wyjątkowe wyróżnienie.


155. KS-CRM ZPL - Programy Lojalnościowe

KS-CRM ZPL - System Zarządzania Programami Lojalnościowymi


156. KS-CRM Mobile - Mobilny Handlowiec, Zarządzanie Przedstawicielami Handlowymi

KS-CRM Mobile, Zarządzanie przedstawicielami handlowymi, sprzedaż mobilna, mobilny handlowiec


157. KS-EDE, Podpis elektroniczny


158. Oprogramowanie dla hurtowni

Optymalne zarządzanie hurtownią nie jest zagadnieniem trywialnym. Wielość przenikających się procesów, ich złożoność oraz niezwykle ostra konkurencja stawiają nie lada wyzwania. Nasze rozwiązania doskonale wspierają pracę hurtowni weterynaryjnych oraz farmaceutycznych na potrzeby których został przygotowany ZWALIDOWANY SYSTEM OBSŁUGI HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ.


159. KS-OMB, Moduł Obsługi Magazynu Bezprzewodowego

System zarządzania hurtownią farmaceutyczną - obsługa magazynu, sprzedaży, zamówień, księgowości, raportów i innych dziedzin działania hurtowni.


160. KS-BDO Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Gromadzone w aptecznych systemach informatycznych dane osobowe pacjentów podlegają ustawowym obowiązkom zapewnienia ochrony informacji. KS-BDO to rozwiązanie, które w prosty i przystępny sposób pomaga przygotować i zarządzać dokumentacją bezpieczeństwa informacji w ramach placówki zdrowotnej.


161. KS-BDO Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Gromadzone w medycznych systemach informatycznych dane osobowe pacjentów podlegają ustawowym obowiązkom zapewnienia ochrony informacji. KS-BDO to rozwiązanie, które w prosty i przystępny sposób pomaga przygotować i zarządzać dokumentacją bezpieczeństwa informacji w ramach placówki zdrowotnej.


162. Medycyna rodzinna - opieka czy fabryka?

X Kongres Medycyny Rodzinnej jubileuszowo odbył się w dniach 10-13 czerwca 2010r. w łódzkiej Manufakturze pod hasłem „Medycyna rodzinna - opieka czy fabryka?”.


163. Zmiany VAT

ZMIANY STAWEK PODATKU VAT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH FIRMY KAMSOFT


164. Komunikaty dla Farmaceutów

Propozycja reklamy w interfejsie wyszukiwania bazy leków BLOZ


165. KS-BLOZ - prawo

Producentem internetowej bazy danych KS- BLOZ jest Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT z siedzibą w Katowicach. Baza danych jest chroniona na podstawie ustawy......


166. KS-BLOZ szukaj leku

Dane z bazy BLOZ można wyszukiwać według kilku kryteriów, które możemy dodawać, usuwać lub wybierać w dowolny sposób.


167. KS-BLOZ - cennik modułów

Moduły odpłatne z bazy KS-BLOZ udostępnione są wg cen Producenta obowiązujących na dany rok kalendarzowy......


168. KS-BLOZ - przeglądarka bazy-wersja DEMO

Wersja DEMO programu KS-BLOZP do przeglądania bazy BLOZ jest pomocna w zapoznaniu się z działaniem i możliwościami programu przed jego zakupem.


169. KS-BLOZ - opis programu do przeglądania

Głównym zadaniem programu KS-BLOZP do przeglądania bazy BLOZ jest pomoc w szybkim ustalaniu ważniejszych parametrów poszukiwanego leku lub preparatu. Szybkiemu przeszukiwaniu bazy służy ponad 100 rozbudowanych filtrów.


170. Ruszyła V edycja Konkursu Liderów Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia

Od lat Konkurs wyłania warte zauważenia inicjatywy, osoby zaangażowane w opiekę nad pacjentem, skutecznych menedżerów, działające z poświęceniem organizacje. W otwartym konkursie Liderów Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia może wziąć udział każda placówka ochrony zdrowia, instytucja, organizacja lub osoba, która w 2010r. zrealizowała ciekawy projekt w jednej z czterech kategorii konkursowych (Innowacyjne pomysły; Skuteczne zarządzanie; Działalność na rzecz pacjenta; Promocja zdrowia i profilaktyka) lub wyróżniła się w codzienną działalnością


171. 25 lat KAMSOFT

25 jubileusz istnienia KAMSOFT był okazją do uroczystego spotkania pracowników i ich rodzin w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej. Oprócz okolicznościowego wystąpienia Prezesa Zarządu KAMSOFT S.A. dr. inż. Zygmunta Kamińskiego, podczas którego przedstawiona została pokrótce historia firmy, wręczono wyróżnienia indywidualne. Rozrywki dostarczył popularny kabaret Łowcy.B a zwieńczeniem wieczoru było przyjęcie bankietowe.


172. KAMSOFT - Oferta sprzętu

Drukarki i kasy fiskalne dla lekarzy wiodących producentów.


173. KAMSOFT - Oferta sprzętu

Drukarki i kasy fiskalne dla lekarzy wiodących producentów.


174. KAMSOFT - Oferta sprzętu

Drukarki i kasy fiskalne dla lekarzy wiodących producentów.


175. KS-EWD - Automatyczna komunikacja z dostawcami


176. Promujemy zdrowie podczas Europejskiego Dnia Sąsiada 4 czerwca 2011r.

4 czerwca 2011r. zapraszamy serdecznie na Festyn Rodzinny, który odbędzie się na terenie katowickiej Doliny Trzech Stawów. Firma KAMSOFT przyłącza się podczas Festynu do promocji zdrowia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Na stoisku OSOZ będą wydawane Karty Zdrowia Pacjenta pozwalające na prowadzenie Indywidualnego Konta Zdrowotnego w systemie OSOZ. Festyn organizuje Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w ramach obchodów Europejskiego Dnia Sąsiada. Impreza rozpoczyna się o godz. 16:00. W planie imprezy m.in.: - Koncert Orkiestry Dętej KWK „Staszic” - rodzinny rajd rowerowy - Występ grupy cheerleaders „Atria – Zawodzie” - Gry i zabawy dla rodziców i dzieci, minispartakiada rodzinna prowadzona przez clowna, - Występ grupy tanecznej „Jumpstyle Revolution” - Koncert zespołu reggae “Heart Soul Mind”


177. Wiosenna odsłona „Akcji Bucik”

Podopieczni Domu Opiekuńczo-Wychowawczego Sióstr Jadwiżanek w Katowicach-Bogucicach po raz kolejny mogli wybrać wymarzone obuwie w ramach akcji charytatywnej prowadzonej przez KAMSOFT


178. KAMSOFT sponsorem drugiej edycji konferencji Silesian Code Camp

W siedzibie KAMSOFT w dniu 09 kwietnia odbyło się drugie śląskie spotkanie pasjonatów i dla pasjonatów zgromadzonych w tzw. społeczności programistów organizowane przez Śląską Regionalną Grupę Microsoft


179. Medycyna przyszłości

„Telemedycyna – nowa jakość systemu opieki zdrowotnej społeczeństwa informacyjnego” to temat debaty, która odbyła się 10 maja br. w Warszawie w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2011. Podczas dyskusji omówiono najnowsze osiągnięcia technologiczne pozwalające na zdalne leczenie i opiekę nad pacjentami oraz ratownictwo medyczne i tworzenie rejestrów usług medycznych i leków


180. 11. Konferencja Ogólnopolskiego systemu Ochrony Zdrowia „Trendy zarządzania w ochronie zdrowia”

W dniach 12-13 maja 2011 roku w Warszawie w Hotelu Marriott odbyła się 11. Konferencja Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia "Trendy zarządzania w ochronie zdrowia


181. KS-SEW (Producent) - Monitoring

System KS-SEW został zaprojektowany tak, aby zminimalizować listę czynności potrzebnych do jego konfiguracji oraz w jasny i przejrzysty sposób prowadzić monitoring


182. KS-SEW (Producent) - Rozwiazania dla Przedstawicieli Handlowych

KS-CRM umożliwia dostęp do wielu zasobów w sposób zdalny za pomocą Internetu oraz urządzeń przenośnych, takich jak PocketPC czy telefony komórkowe.


183. Jesienny zjazd Partnerów Handlowych Krajowej Sieci Serwisowej KAMSOFT

XII Spotkanie Szkoleniowo-Integracyjne Partnerów Handlowych Krajowej Sieci Serwisowej KAMSOFT odbyło się w dniach 5-7 listopada 2010 w znanej miejscowości uzdrowiskowej Ciechocinek. Ważne tematy przewodnie dotyczące planowanych zmian w zakresie refundacji leków, przepisów o podatku VAT oraz przewidziana ustawowo na przyszły rok fiskalizacja świadczeniodawców zgromadziły największą w historii zjazdów liczbę firm. Jesienny Zjazd Partnerów Handlowych to również zwieńczenie rocznej pracy Partnerów. Miejsce pierwsze i miano Lidera Krajowej Sieci Serwisowej KAMSOFT za okres od 1 października 2009 do 30 września 2010 zdobyła Firma ACTIVEMED z Wojnowic. Drugim działającym najprężniej Partnerem Krajowej Sieci Serwisowej KAMSOFT okazała się Firma DMK SOFT z Lublina, a miejsce trzecie zajęła firma AGIKO+ z Warszawy.


184. KAMSOFT - Oferta sprzętu

Drukarki i kasy fiskalne dla lekarzy wiodących producentów.


185. KS-EWD - Obsługa reklamacji elektronicznych


186. formularz_sprzedazy


187. SERUM

System informatyczny SERUM (System Elektronicznej Rejestracji Usług Medycznych), to system wspierający proces gromadzenia i przepływu informacji w instytucjach działających na rynku ochrony zdrowia min. w przychodniach, szpitalach, praktykach lekarskich i pielęgniarskich.


188. SERUM


189. Tydzień z Pracodawcą na Politechnice Śląskiej

Na wydziałach Politechniki Śląskiej kształci się 32 tys. przyszłych inżynierów. Wychodząc na przeciw ich oczekiwaniom zorganizowany został cykl prezentacji firm w formie dni wystawienniczych. Tydzień z Pracodawcą jest projektem, który pozwala zebrać informacje na temat zatrudnienia i daje szansę uzyskania odpowiedzi na nurtujące studentów pytania dotyczące dostępnych na rynku ofert pracy oraz możliwości zdobycia cennej wiedzy odnośnie wymogów rekrutacyjnych. Wśród zaproszonych przez organizatorów firm nie mogło zabraknąć KAMSOFT S.A., jednego z czołowych pracodawców w branży IT w regionie.


190. Święto najmłodszych w KAMSOFT

Dzień dziecka w KAMSOFT to naprawdę duże wydarzenie. Każdego roku przybywa milusińskich, dla których przygotowywane są liczne atrakcje wywołujące uśmiech na małych buziach i nie tylko …


191. Dni Bogucic

W sobotnie popołudnie 18 czerwca w Parku Bogucickim w Katowicach KAMSOFT aktywnie namawiał uczestników Festynu Bogucickiego do zadbania o własne zdrowie. W ramach promocji zdrowia wydawano Karty Zdrowia Pacjenta oraz zakładano konta zdrowotne. Uczestnicy mieli możliwość przeprowadzenia badań - pomiaru ciśnienia krwi, poziomu cukru we krwi oraz pojemności płuc.


192. KS-OMNIPHARM, Zintegrowany System Zarządzania Sieciami Aptek - opis systemu

KS-OMNIPHARM jest kompleksowym systemem wspomagającym zarządzanie siecią aptek. System dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii pozwala na prowadzenie optymalizacji ekonomicznej przedsiębiorstwa rozproszonego.


193. I Międzynarodowe Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej we Wrocławiu

W dniach 18-20 października 2011r. we Wrocławiu pod nazwą Know Health odbyło się I Międzynarodowe Forum Profilaktyki i Promocji Zdrowia. Przez trzy dni przedstawiciele środowisk samorządowych, biznesowych i medycznych wraz z zagranicznymi gośćmi mieli okazję do wymiany swoich doświadczeń i osiągnięć w zakresie prowadzonych profilaktycznych programów zdrowotnych. Zaprezentowane zostały ciekawe programy zarówno z kraju, jak i z zagranicy m.in.: - „Trzymaj Formę” - ogólnopolski program edukacyjny skierowany do młodzieży, mający na celu promocję zdrowego stylu życia, poprzez aktywność fizyczną w połączeniu ze zdrowym odżywianiem, - „ Miasto w Formie” - wrocławski projekt działający na zasadzie systemu lojalnościowego, w którym uczestnicy są nagradzani za wykonywanie aktywności prozdrowotnych. - „Change4Life” – brytyjski projekt, mający na celu przeciwdziałania otyłości u dzieci, - „60Plus” – norweski program, prowadzony w celu uaktywnienia fizycznego i społecznego starszych mieszkańców Oslo.


194. Krajowa Sieć Serwisu


195. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - opis sieci


196. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - Szkolenia Partnerów


197. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - Zjazdy Partnerów


198. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - opis sieci


199. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - opis sieci


200. KAMSOFT PODLASIE


201. KAMSOFT PODLASIE - Systemy informatyczne


202. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - Szkolenia Partnerów


203. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - Zjazdy Partnerów


204. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - opis sieci


205. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - opis sieci


206. KAMSOFT o/Kielce


207. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - Szkolenia Partnerów


208. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - Zjazdy Partnerów


209. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - opis sieci


210. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - opis sieci


211. download.htm


212. kontakt.htm


213. inf.htm


214. Krajowa Sieć Serwisu


215. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - opis sieci


216. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - opis sieci


217. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - Szkolenia Partnerów


218. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - opis sieci


219. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - opis sieci


220. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - Szkolenia Partnerów


221. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - Zjazdy Partnerów


222. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - opis sieci


223. KAMSOFT PODLASIE


224. KAMSOFT PODLASIE - Systemy informatyczne


225. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - Szkolenia Partnerów


226. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - Zjazdy Partnerów


227. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - opis sieci


228. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - opis sieci


229. KAMSOFT PODLASIE


230. KAMSOFT PODLASIE - Systemy informatyczne


231. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - Szkolenia Partnerów


232. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - Zjazdy Partnerów


233. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - opis sieci


234. Krajowa Sieć Serwisu KAMSOFT - opis sieci


235. download.htm


236. kontakt.htm


237. inf.htm


238. Grudzień2013


239. Styczeń2014


240. KS-HFW, System Wspomagający Zarządzanie Hurtownią Farmaceutyczną - aktualności


241. Październik2013


242. KS-NAVICON, Zarządzanie mobilną sprzedażą

KS-NAVICON jest jednym z najnowszych systemów do zarządzania mobilną sprzedażą na rynku farmaceutycznym, służącym do optymalnego zarządzania, analizowania i planowania zdarzeniami relacyjnymi z klientem oraz wspiera zarządzanie organizacją pracy przedstawicieli handlowych oraz grup telemarketingowych.


243. KS-NAVICON, Zarządzanie mobilną sprzedażą

KS-NAVICON jest jednym z najnowszych systemów do zarządzania mobilną sprzedażą na rynku farmaceutycznym, służącym do optymalnego zarządzania, analizowania i planowania zdarzeniami relacyjnymi z klientem oraz wspiera zarządzanie organizacją pracy przedstawicieli handlowych oraz grup telemarketingowych.


244. KS-NAVICON, Zarządzanie mobilną sprzedażą


245. Jesienny Bucik

KAMSOFT wspiera dzieci pozbawione rodzinnej opieki


246. Targi ITeG w Berlinie

KAMSOFT uczestniczył w targach ITeG, podczas których prezentują się wytwórcy i dostawcy najnowocześniejszych technologii informatycznych w ochronie zdrowia.


247. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2007

Wylicytowaliśmy medal nr 5


248. Wigilia w KAMSOFT

Czas świątecznego spotkania i serdecznych życzeń.


249. Mikołaj na Zawodziu

Tuż przed Wigilią mieszkańcy Zawodzia mogli odebrać od kamsoftowych Mikołajów paczki wypełnione po brzegi pachnącymi owocami i bakaliami. W ciągu godziny rozdano 1000 paczek.


250. Integracja na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

Efektywność pracy zespołów ściśle wiąże się z jego wewnętrzną spójnością. Dobrze funkcjonujący zespół zna swoje potencjały i ograniczenia. Dlatego w KAMSOFT tak dużą wagę przywiązuje się do wyjazdów integracyjnych.


251. KS-HFW VE, Zwalidowany System Zarządzania Hurtownią Farmaceutyczną

KS-HFW VE to zwalidowany system do obsługi hurtowni farmaceutycznej spełniający wymogi Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących dystrybucji produktów leczniczych. Wraz z produktem klient otrzymuje Podstawową Dokumentację Walidacyjną Producenta.


252. KS-HFW VE, Zwalidowany System Wspomagający Zarządzanie Hurtownią Farmaceutyczną - wprowadzenie


253. KS-HFW VE, Zwalidowany System Wspomagający Zarządzanie Hurtownią Farmaceutyczną - opis systemu

System zarządzania hurtownią farmaceutyczną - obsługa magazynu, sprzedaży, zamówień, księgowości, raportów i innych dziedzin działania hurtowni.


254. KS-HFW, System Wspomagający Zarządzanie Hurtownią Farmaceutyczną - wymagania systemowe


255. KS-HFW, System Wspomagający Zarządzanie Hurtownią Farmaceutyczną - cennik


256. KS-HFW, System Wspomagający Zarządzanie Hurtownią Farmaceutyczną w wersji 4XS


257. rozliczanie


258. KS-SEW (Producent) - Funkcjonalność

System KS-EWD to najnowsza generacja z serii systemów wspomagających elektroniczną wymianę danych pomiędzy różnymi podmiotami, ze szczególnym uwzględnieniem hurtowni farmaceutycznych oraz aptek.


259. KS-SEW (Producent) - KS-SEW w hurtowni

KS-HFW to najnowsza generacja z serii systemów wspomagających pracę.


260. Gry zamkowe

Pracownicy firm należących do grupy KAMSOFT mieli okazję poczuć smak przygody podczas zorganizowanego w dniach 23-24 października wyjazdu integracyjnego do Książa


261. W trosce o najmłodszych

Dobrą tradycją stała się organizowana dwa razy w roku przez KAMSOFT akcja zakupu nowych butów dla dzieci z Domu Opiekuńczo-Wychowawczego Sióstr Jadwiżanek w Katowicach-Bogucicach. W ramach jesiennej edycji „Akcji Bucik” dzieci ponownie zostały zaproszone do jednego z centrów handlowych na terenie Śląska, gdzie mogły wybrać samodzielnie wymarzoną parę butów na sezon zimowy


262. Rekordowe Mikołajki

W tym roku firma KAMSOFT świętuje 25-lecie swojej działalności. Upływ czasu najlepiej widać było na ostatniej imprezie Mikołajkowej w której uczestniczyła rekordowa liczba ponad 160 dużych i małych dzieci pracowników.


263. XXXIX Zjazd Aptekarzy

W związku z wchodzącymi w życie istotnymi zmianami prawnymi mającymi wpływ na funkcjonowanie aptek KAMSOFT zorganizował w warszawskim hotelu Marriott XXXIX Zjazd Aptekarzy pt. „Rewolucja w farmacji i nowe wyzwania dla aptek”. Celem spotkania było przedstawienie możliwych scenariuszy zdarzeń oraz sposobu przygotowania się do nich, aby zminimalizować mogące wystąpić utrudnienia z początkiem 2011 roku. W Zjeździe uczestniczyli właściciele i pracownicy aptek z całej Polski. W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie przy ograniczonej ilości miejsc postanowiono zorganizować kolejne spotkanie w Katowicach w dniu 16 grudnia 2010 roku.


264. dla_lekarzy


265. KAMSOFT - Oferta sprzętu


266. KAMSOFT - Oferta sprzętu

Drukarki i kasy fiskalne dla lekarzy wiodących producentów.


267. KAMSOFT - Oferta sprzętu


268. KAMSOFT - Oferta sprzętu


269. KAMSOFT - Oferta sprzętu


270. KAMSOFT - Oferta sprzętu


271. KAMSOFT - Oferta sprzętu


272. KAMSOFT - Oferta sprzętu


273. KAMSOFT - Oferta sprzętu


274. KAMSOFT - Oferta sprzętu

Drukarki i kasy fiskalne dla lekarzy wiodących producentów.


275. dla_prawnikow


276. KAMSOFT - Oferta sprzętu


277. KAMSOFT - Oferta sprzętu


278. KAMSOFT - Oferta sprzętu


279. KAMSOFT - Oferta sprzętu


280. KAMSOFT - Oferta sprzętu

Drukarki i kasy fiskalne dla lekarzy wiodących producentów.


281. KAMSOFT - Oferta sprzętu


282. XI Kongres Medycyny Rodzinnej Mikołajki

Jedenaste obrady Lekarzy Rodzinnych należących do Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce odbyły się pod hasłem "Medycyna rodzinna z wiatrem i pod wiatr". Tradycyjnie już uczestnicy mieli możliwość uczestnictwa w wielowątkowych sesja plenarnych, wykładowych, prezentacjach ustnych i plakatowych, oraz warsztatach i seminariach


283. serum lista


284. KS-ASW (Apteka Szpitalna Windows) - pobierz

Pliki do pobrania z ftp.


285. KS-ASW (Apteka Szpitalna Windows) - pharmindex

Pharmindex i system KS-ASW


286. Kwiecień 2015


287. Sierpień 2013


288. Zdjęcia leków

Zdjęcia leków


289. kody aptek

Szukanie Kodów aptek


290. Maj2014


291. Lipiec 2015


292. Inteligentny budynek

Otaczający nas świat to coraz więcej zaawansowanych technologii współdziałających ze sobą za pośrednictwem komputerów. Mówimy potocznie o nich używając określenia "inteligentne". Efekty tego widoczne są także w budownictwie. Inteligentne budynki rewolucjonizują nasze życie prywatne i zawodowe, oraz przynoszą ogromne korzyści dla użytkowników i otoczenia. Szczególnie jest tozauważalne w oszczędności energii i ochrony środowiska.


293. Inteligentny budynek


294. szkolenie_PH_20050316.doc

Oferta szkoleń dla współpracowników oraz klientów firmy KAMSOFT.


295. szkolenie_PH_20050315.doc

Oferta szkoleń dla współpracowników oraz klientów firmy KAMSOFT.


296. KAMSOFT - kursy i szkolenia


297. Szkolenia z systemu KS-APTEKA

Co miesiąc KAMSOFT organizuje bezpłatne szkolenia dla aptekarzy korzystających z systemu KS-APTEKA.


298. KAMSOFT - szkolenia dla lekarzy


299. KAMSOFT - z systemu KS-HFW


300. Dotacja na usługi z funduszy strukturalnych UE

Przedsiębiorcy korzystający z usług doradczych w zakresie innowacji i nowych technologii świadczonych przez KAMSOFT mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 50% kosztów netto usług doradczych w projekcie.


301. KAMSOFT proponuje reklamę

Zakres i zasięg działań prowadzonych przez KAMSOFT na rynku farmaceutycznym, zwłaszcza w odniesieniu do aptek, daje nam szerokie możliwości skutecznego dotarcia z dowolnym przekazem informacyjnym lub reklamowym do tej właśnie grupy odbiorców. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami reklamy za pośrednictwem KAMSOFT.


302. Multimedialna reklama na wygaszaczach aptecznych

Reklama w postaci planszy z grafiką oraz tekstem umieszczona jest na wygaszaczu ekranowym programu KS-APTEKA.


303. Konferencje w najlepszej oprawie


304. Cennik podstawowy wynajmu Sali Konferencyjnej KAMSOFT

Cennik podstawowy wynajmu Sali Konferencyjnej KAMSOFT, promocje


305. Galeria zdjeć z sali konferencyjnej KAMSOFT

Galeria zdjeć z sali konferencyjnej KAMSOFT


306. Listopad 2014


307. MEDYCYNA - zarządzanie danymi medycznymi i gabinetem


308. FARMACJA


309. KS-AOD (KS-APTEKA DOS) - wprowadzenie

Zapraszamy do zapoznania się z KS-AOD - najpopularniejszym w Polsce kompleksowym systemem wspomagania pracy aptek, pracującym w środowisku DOS.


310. HANDEL i USŁUGI


311. Smutek i żałoba

10 kwietnia 2010r. zapisze się w historii Polski jako jedna z najtragiczniejszych dat. Jesteśmy poruszeni śmiercią wszystkich 96 pasażerów rządowego samolotu, w tym Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką Marią Kaczyńską. Jeszcze kilka tygodni temu wywiadu do czasopisma 'Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia' udzieliła Krystyna Bochenek, Wicemarszałek Senatu RP, jedna z ofiar katastrofy w Smoleńsku. - Mam poczucie tego, że życie mnie dobrze potraktowało, przy czym też miało ono różne meandry... Jeśli mamy jakieś pragnienia i marzenia, których nie daje nam się zrealizować to dostrzegajmy, że szklanka jest do połowy pełna a nie do połowy pusta. To można odnosić do każdego momentu naszego życia, zamierzeń, planów. Najważniejsze, aby wyciągać z życia pozytywne wartości i cieszyć się z każdego dnia - mówiła Krystyna Bochenek... Pozostanie w naszej pamięci jako osoba, która dla promocji zdrowia zrobiła tak wiele. Zawsze serdeczna, pełna ciepła i życzliwa. Przepełnieni smutkiem składamy kondolencje rodzinom ofiar oraz łączymy się w bólu z całym Narodem.


312. Tak było na X Konferencji OSOZ...

Blisko 600 osób wzięło udział w dwudniowej Konferencji Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia, poświęconej rozwiązaniom e-zdrowia, zarządzaniu oraz obsłudze pacjenta z pomocą technologii informatycznych na rodzimym rynku. Uczestnicy wzięli udział w łącznie 22 prelekcjach, panelu dyskusyjnym, 3 sesjach szkoleniowych oraz uroczystej Gali Liderów Ochrony Zdrowia. - Wszystko, co tworzymy w Ogólnopolskim Systemie Ochrony Zdrowia skupione jest na zagwarantowaniu pacjentowi najwyższych standardów w zakresie profilaktyki. To dlatego na podtytuł tegorocznej Konferencji wybraliśmy hasło WSZYSTKO DLA PACJENTA" - rozpoczął wydarzenie dr inż. Zygmunt Kamiński, Dyrektor Komitetu Naukowego OSOZ. Jubileuszowa, dziesiąta, Konferencja Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia odbyła się w dniach 22-23 kwietnia 2010r. w Warszawie...


313. Wybrano Liderów Ochrony Zdrowia 2009...

23 kwietnia 2010r., podczas uroczystej Gali w Hotelu WESTIN, ogłoszone zostały wyniki IV edycji Konkursu Liderów Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia. Gościem specjalnym Gali była Pani Urszula Jaworska z Fundacji jej imienia a statuetki wręczyli przedstawiciele Kapituły Konkursowej: Poseł dr Beata Małecka-Libera, dr Andrzej Masiakowski, dr hab. Magdalena Bielska-Lasota oraz Urszula Jaworska. LIDERZY OSOZ to jeden z najbardziej obiektywnych plebiscytów na rynku ochrony zdrowia. Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie tych osób oraz instytucji, które w mijającym roku podjęły inicjatywy, dzięki którym zmienia się oblicze ochrony zdrowia w Polsce. Rok w rok, laureaci wybierani są w procesie głosowania 10 członków Kapituły Konkursowej. Przez 2 miesiące do biura organizacyjnego napłynęło ponad 100 wniosków konkursowych. Kapituła Konkursowa przyznaje nagrody w 4 kategoriach: Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia, Promocja Zdrowia, Skuteczne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, Działalność na Rzecz Pacjenta. Laur Brylantowego Lidera OSOZ trafił w ręcę Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach...


314. KS-EWD - Odbiór dokumentów


315. KS-EWD - Pobieranie oferty od dostawców


316. KS-EWD - Poszukiwacz leku


317. KS-EWD - Pobieranie promocji dostawców


318. KS-EWD - Zapytanie o stan i cenę produktu


319. KAMSOFT o/POZNAŃ


320. inf.htm


321. KAMSOFT - siedziba


322. POBIERZ


323. privacy_policy_serwus8.htm


324. Kwiecień 2013


325. SerWUS


326. SerWUS


327. SerWUŚ


328. SerWUŚ

Systematyczna Elektroniczna Rejestracja wyników Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców i co najważniejsze AUTOMATYCZNE (bez konieczności zbierania, nagrywania, przechowywania plików dostarczanych przez eWUŚ) wykorzystanie ich w procesie rozliczania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia!


329. SerWUS


330. Październik 2014


331. KS-AOW (KS-APTEKA Windows) - Licencja i gwarancja

Zapraszamy do pobierania wersji demo Systemu KS-AOW, plików aktualizacyjnych oraz do zapoznania się z Instrukcjami Użytkownika.


332. KS-HFW, System Wspomagający Zarządzanie Hurtownią Farmaceutyczną w wersji 4XS


333. Luty2014


334. Styczeń 2015


335. Wyszukiwanie


336. Mapa serwisu

Strona z zestawem linków do wszystkich stron serwisu.


337. Wrzesień 2013


338. KS-AOW (KS-APTEKA Windows) - Instalacja

Zapraszamy do zapoznania się z KS-AOW - najpopularniejszym w Polsce kompleksowym systemem wspomagania pracy aptek, pracującym w środowisku Windows.


339. HANDEL DETALICZNY

Handel detaliczny stanowi istotne ogniwo łańcucha dystrybucyjnego. Nasze doświadczenia zebrane podczas wielu tysięcy wdrożeń systemu aptecznego, w połączeniu z konsultacjami branżowymi, zaowocowały stworzeniem aplikacji dedykowanych dla sklepów ogólnych (KS-SOW).


340. KS-SODEL - Zintegrowany System Zarządzania Dystrybucją Leków - cennik


341. KS-SODYS, Zintegrowany System Zarządzania Dystrybucją - cennik


342. KS-HFW, System Wspomagający Zarządzanie Hurtownią Farmaceutyczną - wymagania systemowe


343. KS-HFW, System Wspomagający Zarządzanie Hurtownią Farmaceutyczną - wymagania systemowe


344. KS-HFW, System Wspomagający Zarządzanie Hurtownią Farmaceutyczną - wymagania systemowe


345. OSOZ Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia

Dostęp do pełnej historii leczenia pacjenta zgromadzonej na internetowym koncie zdrowotnym, rejestracja on-line wraz z wysyłką powiadomień SMS dla pacjentów, automatyczna kontrola interakcji i uczuleń oraz możliwość udziału w programach promocji zdrowia to rozwiązania OSOZ skierowane do placówek medycznych.


346. OSOZ Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia

Nowoczesne formy obsługi klienta wykorzystujące komunikację on-line, sprawdzanie dostępności leków w aptece przez Internet, wizytówka internetowa apteki w OSOZ, możliwość wprowadzania programów promocji zdrowia oraz wykorzystanie Karty Zdrowia Pacjenta to propozycje OSOZ dla farmaceutów.


347. INFORMED biuletyn Innowacji Informatycznych

informed to nowy, bezpłatny dwumiesięcznik przygotowany z myślą o Klientach KAMSOFT poszukujących informacji na temat eksploatacji i rozbudowy użytkowanego systemu. W newsletterze można znaleźć wiele ciekawych informacji na temat oprogramowania KAMSOFT, nowych funkcji w systemach, porady dotyczące pracy z systemami. Zaprosimy Państwa na bezpłatne szkolenia, zaproponujemy nowe moduły w promocyjnych cenach.


348. Luty 2015


349. Marzec 2015


350. GLON


351. KAMSOFT - Systemy Informatyczne

Kamsoft jest producentem i integratorem oprogramowania dla przemysłu, służby zdrowia, handlu i zarządzania. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i korzystania z naszych usług. KAMSOFT oferuje system informatyczny i oprogramowanie dla lekarza, przychodni, szpitala i medycyny.


352. KAMSOFT - Systemy Informatyczne

Kamsoft jest producentem i integratorem oprogramowania dla przemysłu, służby zdrowia, handlu i zarządzania. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i korzystania z naszych usług. KAMSOFT oferuje system informatyczny i oprogramowanie dla lekarza, przychodni, szpitala i medycyny.


353. O informatyce w gronie specjalistów

W ramach targów SALMED 2012 (14-16 marca 2012r. Poznań) miesięcznik OSOZ zorganizował konferencję „Forum doświadczeń informatycznych w ochronie zdrowia”. Zaproszeni lekarze, przedstawiciele organizacji ochrony zdrowia, menadżerowie, eksperci rozmawiali na temat wykorzystania rozwiązań IT w codziennej pracy oraz w zarządzaniu placówką medyczną. Nie zabrakło najbardziej aktualnych zagadnień jak: e-recepta, elektroniczna dokumentacja medyczna czy ochrona danych osobowych. Kilkugodzinna dyskusja przerodziła się w konstruktywną wymianę doświadczeń , rozwiewając wiele mitów dotyczących wykorzystania i podejścia do nowoczesnych technologii.


354. Akcja Bucik z gościem specjalnym

Wiosenna odsłona akcji charytatywnej organizowanej przez KAMSOFT S.A. dla Dzieci z Ośrodka wychowawczego prowadzonego przez Siostry Jadwiżanki miała nietypowy charakter, wszystko za sprawą gościa specjalnego zaproszonego przez firmę.


355. O zdrowiu przy muzyce

W czwartek 22 marca w siedzibie KAMSOFT S.A. odbyło się kolejne ze spotkań promujących zdrowy styl życia. Tym razem spotkanie dotyczyło zarządzania wagą i świadomego odchudzania, a także zdrowego odżywiania i praktycznej strony budowania diety. Prelekcję na ten temat wygłosiła Pani prof. dr hab. n. med. Barbara Zahorska-Markiewicz, która od wielu lat prowadzi badania naukowe dotyczące patogenezy otyłości i realizuje leczenie otyłości w warunkach klinicznych i ambulatoryjnych. Z kolei część artystyczną wydarzenia uatrakcyjnił występ bluesowego zespołu Marek „Makaron” Trio z ich płytą „Makaron po śląsku”, który wykonuje interesujące połączenie tekstów tradycyjnych śląskich pieśni, w aranżacji korzennego bluesa rodem z delty Missisipi.


356. Festyn Rodzinny w Katowickim Parku Leśnym

2 czerwca 2012r. firma KAMSOFT wraz z Przychodnią KAMED brały udział w obchodach Europejskiego Dnia Sąsiada. Z tej okazji sąsiadujący z Centralą KAMSOFT S.A. – Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” zorganizował Festyn Rodzinny w Katowickim Parku Leśnym w Dolinie Trzech Stawów. Festyn, wzorem lat ubiegłych, był okazją do promocji zdrowia i aktywnego spędzania wolnego czasu wraz z rodziną. Na stoisku OSOZ odwiedzający mieli możliwość poznać korzyści, jakie płyną z posiadania Indywidualnego Konta Zdrowotnego prowadzonego on-line.


357. Kwiecien2014


358. Dzień dziecka, dzień radości

Blisko setka dzieci oraz ich rodzice świętowali Dzień Dziecka podczas imprezy zorganizowanej przez KAMSOFT. W jednym miejscu najmłodsi mogli zatopić się w labiryncie zabawy w dmuchanym salonie rodem z Dzikiego Zachodu, wybróbować swoich sił na "suchym" surfingu, wyskakać część energii na trampolinie, odbyć przejażdżkę quadem, zmierzyć się w wyścigu w workach czy w konkurencji przeciągania liny, sprawdzić się w roli wędkarza. Parking przed biurowcem KAMSOFT na jeden dzień zamienił się tętniący zabawą i niespożytym entuzjazmem dzieci plac zabaw.


359. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA


360. OSOZ Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia

Nowatorskie połączenie najważniejszych ogniw systemu opieki zdrowotnej na platformie OSOZ stwarza niespotykaną dotychczas możliwość wzajemnej wymiany informacji oraz stanowi efektywne narzędzie komunikacji. Wymiana informacji pomiędzy pacjentem, lekarzem oraz farmaceutą odbywa się w tzw. czasie rzeczywistym.


361. MAK, Moduł Analiza Kosztów - opis modułu

MAK - moduł wspomagający prowadzenie rachunku kosztów w przedsiębiorstwie.


362. NARZĘDZIA ANALITYCZNE

Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem bez dobrze opracowanego planu działania oraz stałego dostępu do przekrojowych analiz i raportów jest znacznie utrudnione. Nasze rozwiązania informatyczne, dedykowane zarówno dla kadry menadżerskiej (KS-PBC) jak i pracowników liniowych (KS-RAP), pozwalają na optymalizację procesów zachodzących w firmach.


363. KS-OMB, Moduł Obsługi Magazynu Bezprzewodowego


364. Optymalizator zamówień- Wersja testowa

Istnieje możliwość otrzymania licencji testowej systemu KS-SEW.


365. Optymalizator zamówień - Cennik

Cennik Optymalizatora zamówień


366. KS-SOMED (Zintegrowany System Informatyczny Obsługi Przychodni) - formularze zamówień

Zintegrowany System Informatyczny Obsługi Przychodni - KS-SOMED to nowoczesny system komputerowy przeznaczony do wspomagania obsługi średnich i dużych jednostek służby zdrowia. System doskonale sprawdza się podczas ogólnej organizacji pracy jednostki medycznej, rejestracji wykonanych zleceń, ewidencji umów zawieranych z płatnikami, dokumentacji transakcji pieniężnych, jak i w rozliczeniach z NFZ.


367. Czerwiec2014


368. LEKsykon


369. SerWUŚ - cennik

SerWUŚ - Systematyczna Elektroniczna Rejestracja wyników Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców i co najważniejsze AUTOMATYCZNE (bez konieczności zbierania, nagrywania, przechowywania plików dostarczanych przez eWUŚ) wykorzystanie ich w procesie rozliczania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia!


370. KAMSOFT Oddział Poznań - Systemy informatyczne


371. XIV Konferencja OSOZ „FORUM POLITYKI ZDROWOTNEJ I E-ZDROWIA W POLSCE I EUROPIE”

17 maja 2012 r. w Hotelu Marriott w Warszawie odbyła się 14. edycja Konferencji Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia, która niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym roku gościliśmy aż 450 przedstawicieli rynku ochrony zdrowia i farmacji. Uczestnicy Konferencji zgodnie podkreślali znaczenie budowania społeczeństwa informacyjnego w krajowej medycynie. Możliwości tkwiące w mechanizmach e-zdrowia prezentowali przedstawiciele OSOZ oraz goście zagraniczni z Finlandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Danii. Zwieńczeniem Konferencji była uroczysta Gala Liderów Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia. Kapituła, w której zasiada 14. autorytetów polskiej medycyny, dokonała wyboru laureatów w czterech kategoriach konkursowych oraz zwycięzcę najbardziej prestiżowej - Brylantowej Statuetki.


372. Poznaliśmy Liderów Ochrony Zdrowia

Wartościowe inicjatywy i postawy oraz wyjątkowe zaangażowanie w pracy na rzecz pacjenta i ochrony zdrowia co roku nagradzane są w konkursie Liderów Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia. Podczas uroczystej Gali w Hotelu Marriott w Warszawie ogłoszono wyniki 6. edycji Konkursu. To był wyjątkowy wieczór nagrody w 4 kategoriach konkursowych wręczyli członkowie Kapituły. W sumie zaprezentowano sylwetki 15 laureatów Plebiscytu.


373. Zjazd Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT

W dniach 18 – 20 maja 2012 odbył się kolejny Zjazd Partnerów Handlowych Krajowej Sieci Serwisu KAMSOFT. Spółka KAMSOFT Podlasie współorganizator wiosennego Spotkania spowodował, że miejscem spotkania stała się malownicza Białowieża – jeden z punktów na mapie zielonych płuc Polski. Podczas trzydniowego pobytu Uczestnicy wzięli udział w cyklu prelekcji, które podejmowały najważniejsze zagadnienia w branży, zmiany na nadchodzące miesiące, a także plany rozwojowe całej grupy KAMSOFT. Już po raz kolejny w ramy Zjazdu wpisały się warsztaty tematyczne, na których promowane były luźna debata i wymiana myśli. Po bloku szkoleń i prezentacji Gospodarze przygotowali dla Gości kolację bankietową w stylu regionalnym, na której podsumowano kolejny okres współpracy partnerskiej i wyróżniono najlepszych Partnerów Handlowych Krajowej Sieci Serwisu (I miejsce – firma WIWAT Bartłomiej Janikowski, II miejsce ex aequo firma APTESERWIS Piotr Szymański oraz SYSNET Tomasz Kamiński, III miejsce – CDZ SYSTEM sp. z o. o.). Biesiada przy ognisku z pieczeniem prosiaka to punkt programu kolejnego dnia. Urozmaiceniem wieczoru, który ze smakiem wpisał się w klimat Spotkania, był występ zespołu Kalinka. Biesiadnicy mogli nacieszyć się białoruskim śpiewem i widokiem pięknym młodych dam w barwnych strojach ludowych. Głodni wrażeń i wiedzy skorzystali z fakultatywnego spaceru szlakiem największych atrakcji Białowieży, który zwieńczył XV Zjazd Partnerów Handlowych.


374. ZINTEGROWANE SYSTEMY KLASY ERP

Posiadanie jednego, w pełni zintegrowanego, systemu klasy ERP, wspierającego zarządzanie całą firmą, to wygoda i bezpieczeństwo. Na bazie wieloletnich doświadczeń powstały rozwiązania, idealnie dopasowane do oczekiwań Klientów, zarówno tych mniejszych, jak i bardzo dużych, wielooddziałowych firm dystrybucyjnych.


375. PROGRAMY KSIĘGOWE

Sprawny i wygodny system obsługi finansowo-księgowej to wymaganie każdej osoby odpowiedzialnej przepływy finansowe i rozliczenia majątkowe w firmie. W swojej ofercie posiadamy szereg programów dopasowanych do wymagań różnych grup Klientów. Cechą wspólną tych systemów jest wysoki komfort pracy i spora elastyczność.


376. SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Aby skutecznie zarządzać pracownikami konieczne są rozwiązania, obejmujące pełne spectrum procesów związanych z szeroko pojętym HR. Nasze aplikacje są doskonale dopasowane do specyfiki pracy jednostek służby zdrowia, aptek oraz firm dystrybucyjnych. Ich bogata funkcjonalność pozwala jednak na wdrożenie w każdej firmie.


377. SerWUSPro


378. Styczeń 2015


379. KS-EWD - Optymalizator zamówień


380. KS-EWD - Pobieranie licencji demo


381. KS-PBC dla medycyny

Planowanie, budżetowanie i controlling


382. KS-PBC dla sieci aptek

Planowanie, budżetowanie i controlling


383. KS-PBC dla dystrybutorów

Planowanie, budżetowanie i controlling


384. Wydarzenia 2009


385. IX Konferencja Naukowa Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia

Na tegorocznej IX Konferencji Naukowej OSOZ gościliśmy wiele autorytetów w zakresie ochrony zdrowia.


386. KAMSOFT - historia firmy


387. Copyright


388. KS-GLR (KS-GABINET) - formularze zamówień

Gabinet Lekarza Rodzinnego - KS-GABINET to nowoczesny system komputerowy przeznaczony do wspomagania gabinetów lekarskich wszelkich specjalności umożliwiający rozliczenie z NFZ. Stanowi doskonałe rozwiązanie dla gabinetów lekarskich, które zamierzają korzystać z udogodnień oferowanych przez oprogramowanie dla służby zdrowia.


389. Grudzień 2014


390. KS-HFW, System Wspomagający Zarządzanie Hurtownią Farmaceutyczną - wymagania systemowe


391. KS-EWD dla aptek nie posiadających KS-Apteki

EWD dla aptek nie posiadających systemu KAMSOFT


392. KS-EWD dla aptek nie posiadających KS-Apteki

EWD dla aptek nie posiadających systemu KAMSOFT


393. KS-EWD dla aptek nie posiadających KS-Apteki

EWD dla aptek nie posiadających systemu KAMSOFT


394. KS-EWD dla aptek nie posiadających KS-Apteki

EWD dla aptek nie posiadających systemu KAMSOFT


395. KS-PPS (Podstawowy Program Świadczeniodawcy) - wprowadzenie

Podstawowy Program Świadczeniodawcy - KS-PPS pozwala na rozliczanie każdego rodzaju umowy (POZ, AOS, STM, SZP, ZPO, OPD,...) z każdym oddziałem NFZ. Najważniejszą korzyścią wdrożenia systemu KS-PPS jest wspomaganie zadań związanych ze świadczeniem usług medycznych w jednostce służby zdrowia.


396. KS-PPS (Podstawowy Program Świadczeniodawcy) - opis programu

Podstawowy Program Świadczeniodawcy - KS-PPS pozwala na rozliczanie każdego rodzaju umowy (POZ, AOS, STM, SZP, ZPO, OPD,...) z każdym oddziałem NFZ. Najważniejszą korzyścią wdrożenia systemu KS-PPS jest wspomaganie zadań związanych ze świadczeniem usług medycznych w jednostce służby zdrowia.


397. Kolejne wyróżnienie dla OSOZ

26 maja 2010r. ogłoszono wyniki drugiej edycji konkursu na wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia - ZŁOTY SKALPEL 2010. Spośród 28 zgłoszeń konkursowych do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 13 projektów. Projekt Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia znalazł się w wąskim gronie wyróżnionych, zdobywając laur w kategorii 'Rozwiązania telemedyczne'. Organizatorem konkursu jest czasopismo PULS MEDYCYNY.


398. KS-ZSA (Zarządzanie Siecią Aptek)

Zarządzanie siecią aptek jest zadaniem o wiele łatwiejszym, kiedy zastosujemy odpowiednie narzędzie. Odpowiednim systemem jest KS-ZSA, oprogramowanie koordynujące organizację pracy i wymianę danych w sieci aptek...


399. KS-GMW, System Wspomagający Zarządzanie Gospodarką Magazynową - wprowadzenie


400. KAMSOFT wystawcą na CEDE 2010

W dniach 23-25 września 2010 odbyła się dwudziesta edycja Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów Stomatologicznych CEDE. Po raz trzeci na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wystawa CEDE jest największym i najbardziej znaczącym wydarzeniem branży stomatologicznej w Polsce. W tym roku odwiedziło ją ok. 13 tysięcy profesjonalistów związanych z branżą stomatologiczną. Wystawie tradycyjnie towarzyszył Zjazd Zespołów Stomatologicznych.


401. Zdrowie na scenie pod mecenatem KAMSOFT

Czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia wraz z Teatrem Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach dbają w nowym sezonie artystycznym o zdrowie widzów. Dzięki podjętej współpracy, po wybranych spektaklach, goście teatru będą mogli uczestniczyć w krótkich, 15-minutowych wykładach omawiających najważniejsze kwestie związane z profilaktyką. Każdy z widzów otrzyma Kartę Zdrowia Pacjenta i dowie się m.in. jak z jej pomocą chronić i kontrolować swoje zdrowie. Akcja prozdrowotna realizowana będzie w powiązaniu ze sztuką „5 razy Albertyna”, która kierowana jest przede wszystkim do kobiet; tematyka wykładu zdrowotnego zostanie dopasowana więc do tej grupy audytorium.


402. I Forum Marketingu i PR w Ochronie Zdrowia

W dniach 23-24 września 2010 w Warszawie odbyło się I Forum Marketingu i PR w Ochronie Zdrowia organizowane przez wydawnictwo Termedia przy współpracy z Ogólnopolskim Systemem Ochrony Zdrowia. Spotkanie to zgromadziło specjalistów oraz praktyków na co dzień odpowiedzialnych za wzmacnianie relacji z pacjentem, komunikację z otoczeniem lokalnym, mediami oraz budowanie pozytywnego wizerunku. Podczas dwudniowego Forum przedstawiono aż 18 zagadnień, których nie można przeoczyć funkcjonując w ochronie zdrowia. Bez teoretycznych wykładów na temat marketingu i PR. W formule praktycznych warsztatów oraz studiów przypadków.


403. KS-SOW (KS-SKLEP Windows) - pobierz

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami stawek VAT w roku 2011


404. KS-HFW, System Wspomagający Zarządzanie Hurtownią Farmaceutyczną - cennik


405. gdziekupic


406. KS-AOW (KS-APTEKA Windows) - pobierz

Zapraszamy do pobierania wersji demo Systemu KS-AOW, plików aktualizacyjnych oraz do zapoznania się z Instrukcjami Użytkownika.


407. KS-AOW (KS-APTEKA Windows) - Gdzie kupić

Zapraszamy do pobierania wersji demo Systemu KS-AOW, plików aktualizacyjnych oraz do zapoznania się z Instrukcjami Użytkownika.


408. OSOZ w gronie Liderów Innowacji

Indywidualne Konto Zdrowotne w ramach Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia OSOZ zostało wybrane INNOWACYJNĄ USŁUGĄ w Konkursie "Krajowi Liderzy Innowacji - 2009". Konto zdobyło nagrodę w edycji regionalnej a jednocześnie wyróżnienie w edycji ogólnopolskiej. Ideą konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji – 2009” jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym.


409. KAMSOFT - informacja o firmie


410. Lipiec 2015


411. Lipiec 2015


412. KS-ASW (Apteka Szpitalna Windows) - Nowości


413. KS-AOW (KS-APTEKA Windows) - opis systemu

Zapraszamy do zapoznania się z KS-AOW - najpopularniejszym w Polsce kompleksowym systemem wspomagania pracy aptek, pracującym w środowisku Windows.


414. KS-AOW (KS-APTEKA Windows) - Gdzie kupić

Zapraszamy do pobierania wersji demo Systemu KS-AOW, plików aktualizacyjnych oraz do zapoznania się z Instrukcjami Użytkownika.


415. Optymalizator zamówień

Zadaniem Optymalizatora zamówień jest wybór najatrakcyjniejszej oferty spośród dostawców, a następnie przygotowanie zamówień, w taki sposób, aby przyniosły one największe korzyści finansowe. Pod uwagę brane są nie tylko oferty standardowe, ale również wszelkie rabaty, a nawet aktualnie obowiązujące promocje. Dzięki optymalizacji można zamawiać znacznie taniej.


416. Optymalizator zamówień - Wprowadzenie

Portal KS-EWD to nowoczesne narzędzie, służące do elektronicznej komunikacji pomiędzy partnerami biznesowymi. W ramach portalu oferujemy szereg rozwiązań informatycznych, które usprawniają proces komunikacji pomiędzy hurtownią farmaceutyczną a apteką. Proponujemy zastąpienie tradycyjnych form komunikacji takich jak telefon, metodami, które na dzień dzisiejszy stają się standardem - a więc komunikacją elektroniczną.


417. Optymalizator zamówień - Wymagania systemowe


418. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia


419. KAMSOFT - Oferta sprzętu

Monitory wiodących producentów.


420. KAMSOFT - Oferta sprzętu

Drukarki i kasy fiskalne dla lekarzy wiodących producentów.


421. KAMSOFT - Oferta sprzętu

Drukarki i kasy fiskalne dla lekarzy wiodących producentów.


422. KAMSOFT - Oferta sprzętu


423. Wydarzenia 2011


424. KAMSOFT Partnerem Wspierającym merytoryczną część obchodów ŚDSI 2011

Firma KAMSOFT objęła rolę Partnera Wspierającego merytoryczną część obchodów Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) w 2011 r. w Polsce. Podobnie jak w latach ubiegłych, obchody ŚDSI organizowane są przez Polskie Towarzystwo Informatyczne . Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 27 marca 2006 r. jako kontynuacja mającego wieloletnią tradycję Światowego Dnia Telekomunikacji. Określone przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU) hasło ŚDSI’2011 - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenach słabo zurbanizowanych” - wyznacza generalny profil imprez składających się na pakiet imprez ŚDSI’2011. Tematyka imprez ogniskuje się wokół problemów budowy obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem praw społeczności geograficznie rozproszonych (wieś, osady, małe miasta, itp.). Stąd temat głównego wydarzenia merytorycznego tegorocznych obchodów ŚDSI: „Społeczeństwo obywatelskie i społeczeństwo informacyjne – konfrontacja idei”, patronat nad którym objął Prezydent RP. Specyficznie polskie uwarunkowania zostaną omówione podczas publicznej debaty nt.: ”Jak przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu w Polsce”, której patronować będzie Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz, oraz konferencji "Programy dla Polski Wschodniej szansą na przezwyciężenie barier cywilizacyjnych” realizowanej we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Podsumowań i refleksji nad stanem społecznej infrastruktury informacyjnej w naszym kraju dostarczy konferencja „Stan Polskiego Internetu", podobnie jak przed rokiem zorganizowana przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA. Uzyskana tu wiedza da dobre podstawy do zastanowienia się nad: „Miejscem i rolą Polski w realizacji programu Europejskiej Agendy Cyfrowej”, co będzie tematem debaty realizowanej w sejmowym otoczeniu pod patronatem Marszałka Sejmu. Poczesne miejsce w tegorocznej edycji obchodów ŚDSI zajmie edukacja - jako temat konferencji realizowanej przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji nt.: „Przygotowanie nauczycieli i nauczycieli akademickich do wykorzystywania technik informatycznych w procesie nauczania”. Nurt edukacyjny już w końcu marca dopełnił ”Dzień otwarty ECDL”, pomyślany jako narzędzie popularyzacji certyfikatu komputerowych umiejętności. Stąd listę centralnych imprez ŚDSI’2011 dopełnia konferencja nt.: „Telemedycyna - nowa jakość systemu zdrowia społeczeństwa informacyjnego”, organizowana przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Odpoczynek od publicznych wystąpień i okazje do kuluarowych kontaktów bezpośrednich dostarczy spotkanie przedstawicieli biznesu i administracji rządowej nt.: „Oczekiwania administracji państwowej od sektora teleinformatycznego w kontekście wdrażania „Strategii rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego” oraz Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Oba te „eventy” odbędą się 18 maja 2011 r. w Zamku Ujazdowskim w Warszawie.


425. Wyróżniono liderów medycyny

12 maja 2011 r., podczas uroczystej gali w Hotelu Marriott w Warszawie, ogłoszono wyniki prestiżowego Konkursu Liderów Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia. To placówki, organizacje oraz osoby, które stanowią najlepszy wzór pracy w sektorze służby zdrowia… Uważany za jeden z najbardziej obiektywnych plebiscytów w medycynie Konkurs corocznie organizuje czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia. Zwycięzców wyłania 10-osobowa Kapituła złożona z przedstawicieli rynku ochrony zdrowia. Skład Kapituły tworzą m.in. dr Beata Małecka-Libera (Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia), dr n. med. Krzysztof Kordel (Rzecznik Praw Lekarzy) czy Urszula Jaworska (współzałożycielka Fundacji własnego imienia)


426. Zjazd Partnerów Handlowych KAMSOFT to już tradycja Krajowej Sieci Serwisu. I tym razem tradycji stało się zadość.

Od 27 do 29 maja 2011 miastem goszczącym stała się nadmorska Gdynia. Chłodne przyjęcie, mierzone skalą Celsjusza, było kontrastem dla rozwijającej się w miarę upływu czasu ciepłej atmosfery. Bowiem nie od dziś wiadomo, że Zjazd Partnerów Handlowych KAMSOFT to nie tylko wykłady i warsztaty, ale również okazja do spotkania innych Partnerów – kolegów i koleżanek. Jest to szansa, aby wymienić się doświadczeniem oraz zdobyć nowe kontakty – tak przydatne w biznesie. Pod tym względem ostatnie Spotkanie nie różniło się od pozostałych. Jak to tradycja – hołduje dobrym zwyczajom. Nowe za to były twarze, bo wśród uczestników nie zabrakło osób rozpoczynających współpracę z KAMSOFT. Nowe zagadnienia. Nowe perspektywy. W związku z tym nowa nadzieja, że wprawni Partnerzy, jak chociażby uplasowany na I miejscu Activemed, dostrzegą i umiejętnie je wykorzystają. Takiego podsumowania XIII Zjazdu Partnerów Handlowych KAMSOFT sobie życzymy!


427. Obchody Europejskiego Dnia Sąsiada

4 czerwca 2011 w Katowickim Parku Leśnym w Dolinie 3 Stawów Miejski Dom Kultury w Bogucicach zorganizował rodzinne obchody Europejskiego Dnia Sąsiada, podczas których Firma KAMSOFT wraz z Przychodnią KAMED prowadziła promocję zdrowia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Zainteresowane osoby mogły dokonać pomiaru ciśnienia, poziomu glukozy lub wykonać badanie spirometryczne. Natomiast konsultanci OSOZ wyjaśniali, w jaki sposób konto zdrowotne pomaga na co dzień wspierać zdrowie w każdym wieku.


428. KS-FKW, System Finansowo-Księgowy - wprowadzenie

Nowoczesny, kompleksowy System finansowo-księgowy, który w kompletny sposób zaspokaja potrzeby zarówno średnich jak i dużych firm. Współpracuje z innymi Systemami produkowanymi przez naszą firmę, pozwalając na automatyczne przenoszenie dokumentów pomiędzy nimi, co eliminuje możliwość wystąpienia błędów.


429. KS-OMNIPHARM, Zarządzanie Siecią Aptek

Zarządzanie taką organizacją jak rozproszona sieć aptek nie jest zadaniem łatwym. KS-OMNIPHARM wspiera osoby koordynujące pracę sieci, poprzez umożliwienie pełnej kontroli procesów zachodzących w organizacji. Odpowiednio przetworzone i udostępnione dane, zebrane ze wszystkich aptek, znacznie ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji.


430. KS-OMNIPHARM (Zarządzanie Siecią Aptek)

Zarządzanie taką organizacją jak rozproszona sieć aptek nie jest zadaniem łatwym. KS-OMNIPHARM wspiera osoby koordynujące pracę sieci, poprzez umożliwienie pełnej kontroli procesów zachodzących w organizacji. Odpowiednio przetworzone i udostępnione dane, zebrane ze wszystkich aptek, znacznie ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji ...


431. KS-OMNIPHARM Cennik

Cennik KS-OMNIPHARM


432. Wymagania systemowe


433. Pobierz_instalator


434. Aktualizacje_systemu


435. Aktualizacje_systemu


436. Pobierz_demo


437. Pobierz_aktualizacje


438. System kontroli recept

System kontroli recept


439. Otwarcie Przychodni NZOZ KAMED

Informatyzacja służy tutaj medycynie i chorym swoimi najlepszymi możliwościami. Mowa o pierwszej w Polsce placówce spełniającej standardy Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia OSOZ. Uroczyste otwarcie NZOZ KAMED odbyło się 27 listopada 2009r. w Katowicach


440. KS-SIKCH System Informatyczny OW NFZ

KS-SIKCH to wielomodułowy projekt umożliwiający realizację wszystkich zadań płatnika od chwili przygotowania planu zakupu świadczeń aż do przekazania sprawozdań z realizacji zadań do nadrzędnych jednostek organizacyjnych.


441. rozliczenia z NFZ | raporty | sprawozdawczość do NFZ

<P>Analiza i ocena potrzeb zdrowotnych społeczeństwa oraz zmian czynników zewnętrznych wpływających na stan zdrowia świadczeniobiorców w poszczególnych regionach kraju są podstawą przetwarzania zdarzeń zdrowotnych agregowanych w projekcie informatycznym <B>KS-SIKCH</B>. Przetwarzane na mocy ustawy dane o wykonanych świadczeniach medycznych umożliwiają płatnikowi opracowanie i realizację programów zdrowotnych oraz planowanie terytorialno-czasowe zakupu świadczeń grupowanych w kontraktowane zakresy świadczeń.</P> <P><B>KS-SIKCH</B> to wielomodułowy projekt umożliwiający realizację wszystkich zadań płatnika od chwili przygotowania planu zakupu świadczeń aż do przekazania sprawozdań z realizacji zadań do nadrzędnych jednostek organizacyjnych.</P>


442. KS-SIKCH System Informatyczny OW NFZ

<P>Analiza i ocena potrzeb zdrowotnych społeczeństwa oraz zmian czynników zewnętrznych wpływających na stan zdrowia świadczeniobiorców w poszczególnych regionach kraju są podstawą przetwarzania zdarzeń zdrowotnych agregowanych w projekcie informatycznym <B>KS-SIKCH</B>. Przetwarzane na mocy ustawy dane o wykonanych świadczeniach medycznych umożliwiają płatnikowi opracowanie i realizację programów zdrowotnych oraz planowanie terytorialno-czasowe zakupu świadczeń grupowanych w kontraktowane zakresy świadczeń.</P> <P><B>KS-SIKCH</B> to wielomodułowy projekt umożliwiający realizację wszystkich zadań płatnika od chwili przygotowania planu zakupu świadczeń aż do przekazania sprawozdań z realizacji zadań do nadrzędnych jednostek organizacyjnych.</P>


443. KS-SOMED (Zintegrowany System Informatyczny Obsługi Przychodni) - cennik

Zintegrowany System Informatyczny Obsługi Przychodni - KS-SOMED to nowoczesny system komputerowy przeznaczony do wspomagania obsługi średnich i dużych jednostek służby zdrowia. System doskonale sprawdza się podczas ogólnej organizacji pracy jednostki medycznej, rejestracji wykonanych zleceń, ewidencji umów zawieranych z płatnikami, dokumentacji transakcji pieniężnych, jak i w rozliczeniach z NFZ.


444. KS-BLOZ - zgłoś nowy produkt

Dane do bazy KS-BLOZ są wprowadzane na podstawie nowych rejestracji, zgłoszeń producentów, hurtowni farmaceutycznych oraz innych zainteresowanych. W ten sposób uzyskujemy to, że nasza baza jest najbardziej aktualnym wykazem leków i różnych środków farmaceutycznych obecnych w danej chwili na polskim rynku.


445. KS-BLOZ - rejestracja do serwisu Nowości

Aby na bieżąco otrzymywać drogą elektroniczną najświeższe informacje dotyczące w bazie BLOZ, należy się zarejestrować.....


446. Wydarzenia 2012


447. KS-NBD, Nawigator Baz Danych - cennik


448. KS-NBD, Nawigator Baz Danych - cennik


449. KS-EDE, Ewidencja Dokumentów Elektronicznych


450. Nobilitujące wyróżnienie

W prestiżowym konkursie „LAUR KLIENTA 2009” KAMSOFT został zwycięzcą w kategorii „Oprogramowanie dla jednostek służby zdrowia”.


451. Międzynarodowy Salon Medyczny SALMED 2004


452. Konferencja "Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ"


453. KAMSOFT na XV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej


454. 2005_zjazd_ptzs


455. 2005_med_rodzinna


456. 2005_zjazd_tow_pediatr


457. 2005 CeDe


458. KS-EWD dla aptek nie posiadających KS-Apteki

EWD dla aptek nie posiadających systemu KAMSOFT


459. KS-EWD dla aptek nie posiadających KS-Apteki

EWD dla aptek nie posiadających systemu KAMSOFT


460. KS-EWD - Opis rozwiązania

System KS-EWD to najnowsza generacja z serii systemów wspomagających elektroniczną wymianę danych pomiędzy różnymi podmiotami, ze szczególnym uwzględnieniem hurtowni farmaceutycznych oraz aptek.


461. KS-EWD dla aptek nie posiadających KS-Apteki

EWD dla aptek nie posiadających systemu KAMSOFT


462. KS-EWD dla aptek nie posiadających KS-Apteki

EWD dla aptek nie posiadających systemu KAMSOFT


463. KS-NAVICON, Zarządzanie mobilną sprzedażą

KS-NAVICON jest jednym z najnowszych systemów do zarządzania mobilną sprzedażą na rynku farmaceutycznym, służącym do optymalnego zarządzania, analizowania i planowania zdarzeniami relacyjnymi z klientem oraz wspiera zarządzanie organizacją pracy przedstawicieli handlowych oraz grup telemarketingowych.


464. SerWUŚ

Systematyczna Elektroniczna Rejestracja wyników Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców i co najważniejsze AUTOMATYCZNE (bez konieczności zbierania, nagrywania, przechowywania plików dostarczanych przez eWUŚ) wykorzystanie ich w procesie rozliczania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia


465. Pobierz_Instrukcje


466. PUZZLE KS - Instalacja, aktualizacja

Program przeznaczony jest dla firm prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów lub ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego. Pozwala na rozliczanie do 3 firm.Współpracuje z systemem KS-AOW firmy Kamsoft.


467. PUZZLE KS - Licencja i gwarancja

Zapraszamy do pobierania wersji demo Systemu PUZZLE KS.


468. PUZZLE KS - instrukcje

Instrukcja Użytkownika.


469. PUZZLE KS - formularz zamówienia

Formularz zamówienia.


470. 7 Forum Rynku Zdrowia

W dniach 24-25 października br. odbyła się siódma edycja Forum, corocznej konferencji organizowanej przez wydawcę i redakcję miesięcznika oraz portalu Rynek Zdrowia. Podobnie jak w ubiegłych latach firma KAMSOFT wsparła przedsięwzięcie jako sponsor, natomiast miesięcznik OSOZ objął je swoim patronatem medialnym. Wydarzenie zgromadziło ponad 1200 uczestników, reprezentantów Ministerstwa Zdrowia, przedstawicieli NFZ, licznych instytucji związanych z zarządzaniem ochroną zdrowia oraz menedżerów zakładów opieki zdrowotnej. Sesja inauguracyjna poświęcona została, bilansowi minionych czterech lat w polskiej opiece zdrowotnej. Sesje tematyczne dotyczyły m.in.: przyszłości polskich szpitali, ubezpieczeń zdrowotnych, przekształceń SPZOZ-ów, technologii informacyjnych w medycynie, polskiej onkologii i kardiologii, polityki lekowej, inwestycji w placówkach medycznych.


471. 10 Edycja Akcji Bucik

Sobota 29 października była dla Dzieci z Ośrodka wychowawczego prowadzonego przez Siostry Jadwiżanki wielkim wydarzeniem. Dzięki wsparciu firmy KAMSOFT mogły w ramach jesiennej edycji „Akcji Bucik” samodzielnie wybrać wymarzone buty na sezon jesienno-zimowy.


472. XIII Konferencja OSOZ "Innowacje informatyczne w ochronie zdrowia"

Kongres "Innowacje informatyczne w ochronie zdrowia", który odbył się 15 listopada 2011 roku w Hotelu Angelo w Katowicach zgromadził 200 gości - menedżerów przychodni i szpitali, lekarzy, studentów kierunków medycznych. W dyskusjach panelowych wzięli udział przedstawiciele najważniejszych instytucji ochrony zdrowia na Śląsku a także przedstawiciele Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia oraz placówek, które zdecydowały się na inwestycje w rozwiązania informatyczne . Uczestników dyskusji połączyło przychylne nastawienie do możliwości, jakie niosą ze sobą rozwiązania informatyczne w medycynie.


473. Lipiec 2013


474. Lipiec 2015


475. Konferencja OSOZ w Katowicach

Konferencją OSOZ na Górnym Śląsku wracamy do źródeł. To tutaj zrodziła się koncepcja Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia, tutaj też powstały pierwsze założenia elektronicznego rejestru danych medycznych w postaci kart chipowych. 27 października, w nowoczesnym, położonym w ścisłym centrum Katowic, biurowcu ALTUS, zaprosiliśmy naszych gości do udziału w spotkaniu integrującym śląskie środowisko medyczne oraz instytucje samorządowe.


476. Regionalne edycje Konferencji OSOZ

Na życzenie uczestników poprzednich konferencji, jesienna edycja została zaplanowana jako szereg wydarzeń regionalnych. W tym roku w listopadzie i grudniu gościliśmy w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku oraz Łodzi.


477. KS-BLOZ - FTP

Producentem internetowej bazy danych KS- BLOZ jest Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT z siedzibą w Katowicach. Baza danych jest chroniona na podstawie ustawy......


478. W poszukiwaniu muzycznych inspiracji

W ostatni czwartek, goście WIECZORKU KULTURALNEGO, zorganizowanego w siedzibie KAMSOFT, mogli uczestniczyć w niecodziennym koncercie. Zespół GlassDuo, z pomocą tzw. szklanej harfy, odczarował dźwięki ukryte w... kieliszkach. Z wirtuozerią największych mistrzów Anna i Arkadiusz Szafrańcowie wykonali koncert utworów Bacha, Mozarta, Chopina i Szymanowskiego. WIECZORKI KULTURALNE w KAMSOFT to cykliczne, otwarte spotkania dla tych, którzy w kulturze znajdują wytchnienie i inspirację do życia...


479. KAMSOFT - to już 25 lat na rynku...

22 kwietnia 2010r. na Zamku Królewskiem w Warszawie odbyła się uroczysta Gala 25-lecia działalności firmy KAMSOFT. Gospodarze wieczoru a jednocześnie założyciele KAMSOFT - dr inż. Zygmunt Kamiński oraz dr Lidia Kamińska-Sołtysik - powitali osobiście 350 gości przybyłych na Zamek... Przyjaciół, kontrahentów, pracowników - tych, dzięki którym KAMSOFT zdołał awansować do czołówki polskich firm informatycznych. Instytucjom oraz osobom, które wniosły największy wkład w rozwój firmy, wręczone zostały złote i srebrne "Medale 25-lecia KAMSOFT". Dr inż. Zygmunt Kamiński w przemówieniu inauguracyjnym nawiązał do symboliki medali: - Umieszczone na awersie diamenty, to symbol naszego dążenia do doskonałości. Chcielibyśmy świecić jak najlepszym przykładem, podobnie jak świecą prawdziwe brylanty. Naszym celem jest coraz lepsze służenie społeczeństwu, zwłaszcza w obszarze ochrony zdrowia, oraz dalszy rozwój i opracowywanie najwyższej jakości rozwiązań informatycznych ułatwiających codzienną pracę w wielu sektorach - podkreślił Prezes KAMSOFT...


480. Informacje firmowe


481. Konta pocztowe


482. Wydarzenia

KAMSOFT to nie tylko praca i osiągnięcia zawodowe pracowników, to również działania na rzecz kultury i zdrowia kierowane do załogi, ludzi skrzywdzonych i całego społeczeństwa.


483. Wydarzenia 2008


484. Wydarzenia 2007


485. Wydarzenia 2006


486. Wydarzenia 2005


487. Wydarzenia 2004


488. Wydarzenia 2003


489. Dzień Dziecka

Wszystkie dzieci nasze są


490. Kolejna nagroda dla KAMSOFT

Firma KAMSOFT zdobyła tytuł Solidnego Pracodawcy 2007 roku w branży informatycznej


491. Konferencja IT w farmacji

Konferencja IT w farmacji odbyła się w Warszawie w dniu 28 maja 2008 roku


492. W czasie deszczu dzieci się nudzą...

KAMSOFT dzieciom


493. VII Konferencja Naukowa OSOZ

VII Konferencja Naukowa OSOZ odbywała się pod hasłem "Koszty w opiece zdrowotnej". Konferencja zgromadziła około 700 lekarzy, farmaceutów, menedżerów, przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz instytucji państwowych i organizacji pozarządowych.


494. Partnerstwo dla Zdrowia

KAMSOFT partnerem cyklu konferencji organizowanych przez Rynek Zdrowia


495. A po pracy...

Turniej ping-ponga dla pracowników


496. KAMSOFT trenuje bezpieczną jazdę

Kurs bezpiecznej jazdy dla pracowników


497. Menedżer Roku 2007

Zarząd KAMSOFT nagrodzony tytułem Menedżer Roku 2007


498. Konferencja Innowacje-Medycyna-Turystyka

Innowacyjne pomysły zarządcze w polskiej medycynie


499. KAMSOFT wśród Gazel Biznesu 2007

Prestiżowa nagroda dla katowickiej firmy informatycznej


500. Mecenat kulturalny

KAMSOFT sponsorem nowego programu medycznego na antenie TVP3 Katowice


501. WOSP

W słusznym celu


502. Wydarzenie

Opis wydarzenia


503. KS-PPS (Podstawowy Program Świadczeniodawcy) - cennik

Podstawowy Program Świadczeniodawcy - KS-PPS pozwala na rozliczanie każdego rodzaju umowy (POZ, AOS, STM, SZP, ZPO, OPD,...) z każdym oddziałem NFZ. Najważniejszą korzyścią wdrożenia systemu KS-PPS jest wspomaganie zadań związanych ze świadczeniem usług medycznych w jednostce służby zdrowia.


504. KS-PPS (Podstawowy Program Świadczeniodawcy) - cennik

Podstawowy Program Świadczeniodawcy - KS-PPS pozwala na rozliczanie każdego rodzaju umowy (POZ, AOS, STM, SZP, ZPO, OPD,...) z każdym oddziałem NFZ. Najważniejszą korzyścią wdrożenia systemu KS-PPS jest wspomaganie zadań związanych ze świadczeniem usług medycznych w jednostce służby zdrowia.


505. Profilaktyką w grypę

Szczepienia ochronne przeciw grypie dla pracowników KAMSOFT


506. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia


507. IV Konferencja OSOZ

Kolejna debata o zdrowiu zgromadziła w warszawskim Hotelu Marriott przedstawicieli medycyny, farmacji oraz polityki zdrowotnej. Podczas tegorocznej edycji rozmawiano między innymi o perspektywach i ograniczeniach systemu opieki zdrowotnej w Polsce, technologiach informatycznych w zarządzaniu procesami w ochronie zdrowia oraz analizie danych medycznych, które winny być punktem wyjścia racjonalnej polityki zdrowotnej.


508. Przy muzyce o zdrowiu

W ramach cyklicznie organizowanych wieczorków muzycznych gościliśmy zespół Carrantouhill.


509. Impreza integracyjna w Podlesicach

Aktywnie znaczy zdrowo - nasi pracownicy to wiedzą!


510. Paintball

Znakomita zabawa pozwala nam przetestować się z dala od biurka i klawiatury.


511. Zabawa karnawałowa pracowników

Pożegnaliśmy tegoroczny karnawał huczną zabawą w siedzibie firmy.


512. Przy muzyce o zdrowiu w chińskim klimacie

Kształtowana przez tysiąclecia cywilizacja chińska fascynuje swą odmiennością i bogactwem duchowym. Goszczący w KAMSOFT sinolog i fotograf Paweł Maciejewski oraz lek. med. Bartosz Chmielnicki wprowadzili uczestników kolejnego wieczoru "Przy muzyce o zdrowiu" w tajemniczy świat Konfucjusza, Zakazanego Miasta i ryżowych teras.


513. V Konferencja OSOZ

Tematyką wiodącą wydarzenia było cybernetyczne wsparcie działań profilaktycznych oraz modelowanie stanu zdrowia społeczeństwa.


514. Co_nowego_w_systemie


515. Aktualizacje_systemu


516. Co_nowego_w_systemie


517. Co_nowego_w_systemie


518. Rusza IV edycja Konkursu LIDERÓW OSOZ...

Nagradzamy dobre inicjatywy w ochronie zdrowia. 1 grudnia ruszyła kolejna edycja prestiżowego Konkursu Liderów Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia OSOZ. 12 złotych, srebrnych i brązowych laureatów konkursu zostanie wybranych w 4 kategoriach. Ponadto po raz drugi przy-znamy nagrodę specjalną w postaci Brylantowego Lidera OSOZ. Zgłoszenia przyjmujemy do 19 lutego. Szczegóły na www.osoz.pl/lider2009


519. KS-EWD - Funkcjonalność

Dzięki integracji systemów KS-AOW i KS-EWD dostępne są dodatkowe funkcje, zapewniające wymianę danych pomiędzy apteką i hurtownią. Dla każdej z funkcji została stworzona prezentacja.


520. III Konferencja Krajowa pt. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ


521. Karnawał 2004 - bawmy się!


522. 12. Targi Stomatologiczne KRAKDENT 2004


523. Program edukacyjny dla laboratoriów medycznych


524. KS-EWD dla aptek nie posiadających KS-Apteki

EWD dla aptek nie posiadających systemu KAMSOFT


525. KS-EWD dla aptek nie posiadających KS-Apteki

EWD dla aptek nie posiadających systemu KAMSOFT


526. KS-EWD dla aptek nie posiadających KS-Apteki

EWD dla aptek nie posiadających systemu KAMSOFT


527. KS-EWD dla aptek nie posiadających KS-Apteki

EWD dla aptek nie posiadających systemu KAMSOFT


528. KS-EWD dla aptek nie posiadających KS-Apteki

EWD dla aptek nie posiadających systemu KAMSOFT


529. SALMED 2012

24. edycja Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED (14-16 marca br.) zgromadziła blisko 300 producentów i dostawców aparatury oraz instrumentów medycznych, wyposażenia placówek medycznych. Wśród wystawców swoją ofertę zaprezentowała także firma KAMSOFT S.A., której stoisko cieszyło się tradycyjnie dużym zainteresowaniem zwiedzających. Ekspozycji towarzyszył obszerny program wydarzeń skierowany do menedżerów, kadry zarządzającej placówkami medycznymi, lekarzy diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych. Spotkania były doskonałą okazją do omówienia wyzwań, z którymi będą musiały zmierzyć się placówki medyczne w najbliższych latach.


530. Moc atrakcji dla najmłodszych

Jak co roku na dzieci pracowników w dniu ich święta czekały liczne niespodzianki dmuchana zjeżdżalnia, suchy basen wypełniony piłeczkami, wysoka ścianka wspinaczkowa, i wata cukrowa bez ograniczeń, a także przeciąganie liny, wyścigi w workach, basen do łowienia rybek i gra w kręgle.


531. Forum opieki transgranicznej

Po zakończonej sukcesem 14. Konferencji OSOZ, która odbyła się 17 maja 2012 roku w Warszawie w Hotelu Marriott, czasopismo OSOZ planuje już kolejne wydarzenie. W ramach spotkań regionalnych zapraszamy na Polsko-Niemieckie Forum Rozwiązań dla Transgranicznego Rynku Usług Medycznych, które odbędzie się 25 października w Zielonej Górze. Na konferencję w której udział jest bezpłatny, zaprasza czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia oraz Niemiecko-Polska Akademia Zdrowia. Informacja i rejestracja już wkrótce na www.osoz.pl


532. Lipiec 2015


533. Partnerzy


534. Spotkanie szkoleniowe z zakresu Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia

Pod koniec maja w katowickiej siedzibie KAMSOFT odbyło się trzydniowe szkolenie dla przedstawicieli współpracujących firm.


535. KS-ZSA, Zarządzanie Siecią Aptek

Zarządzanie tak skomplikowaną organizacją jak rozproszona sieć aptek nie jest zadaniem łatwym. KS-ZSA wspiera osoby koordynujące pracę sieci, poprzez umożliwienie pełnej kontroli procesów zachodzących w organizacji. Odpowiednio przetworzone i udostępnione dane, zebrane ze wszystkich aptek, znacznie ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji.


536. KS-ZSA, Zintegrowany System Zarządzania Siecią Aptek - opis systemu

KS-ZSA jest kompleksowym systemem wspomagającym zarządzanie siecią punktów aptek. System dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii pozwala na prowadzenie optymalizacji ekonomicznej przedsiębiorstwa rozproszonego.


537. KS-ZSA cennik

Cennik KS-ZSA


538. KS-PKE, Portal KS-EWD

KS-PKE (Portal KS-EWD) to nowoczesne narzędzie, służące do elektronicznej komunikacji pomiędzy aptekami a hurtowniami, wykorzystując do tego celu technologię elektronicznej wymiany danych KS-EWD. Podstawową a zarazem i najważniejszą zaletą korzystania z Portalu KS-EWD jest brak konieczności wdrożenia systemu.


539. KS-PKE - Wprowadzenie

Portal KS-EWD to nowoczesne narzędzie, służące do elektronicznej komunikacji pomiędzy partnerami biznesowymi. W ramach portalu oferujemy szereg rozwiązań informatycznych, które usprawniają proces komunikacji pomiędzy hurtownią farmaceutyczną a apteką. Proponujemy zastąpienie tradycyjnych form komunikacji takich jak telefon, metodami, które na dzień dzisiejszy stają się standardem - a więc komunikacją elektroniczną.


540. SPRZĘT


541. KAMSOFT - Oferta sprzętu

Komputery dla farmacji i medycyny.


542. KAMSOFT - Oferta sprzętu

Drukarki i kasy fiskalne wiodących producentów.


543. KAMSOFT - Oferta sprzętu

Drukarki i czytniki kodów kresowych.


544. KAMSOFT - Oferta sprzętu

Promocje sprzętu komputerowego Kamsoft S.A.


545. KAMSOFT - informacja o firmie


546. KAMSOFT - siedziba


547. KAMSOFT - Kontakt do firmy i ważniejsze kontakty wewnętrzne


548. KS-SOW (KS-SKLEP Windows) - pobierz

Zapraszamy do pobierania wersji demo Systemu KS-SOW, plików aktualizacyjnych oraz do zapoznania się z Instrukcjami Użytkownika.


549. Złoty Eskulap 2012 dla KAMSOFT

Wśród tegorocznych zdobywców Złotego Medalu MTP SALMED 2012 – Złotym Eskulapem wyróżnione zostało Indywidualne Konto Zdrowotne w systemie OSOZ. Złoty Medal MTP (Złoty Eskulap) to nagroda, którą Sąd Konkursowy przyznaje najbardziej innowacyjnym produktom prezentowanym na Międzynarodowych Targach Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED 2012. W ocenie ekspertów, Indywidualne Konto Zdrowotne odznacza się szczególnymi walorami i jest tworzone w oparciu o najwyższej klasy technologie.


550. Listopad2013


551. Marzec 2013


552. Lipiec 2015


553. KS-SOMED (Zintegrowany System Informatyczny Obsługi Przychodni) - cennik

Zintegrowany System Informatyczny Obsługi Przychodni - KS-SOMED to nowoczesny system komputerowy przeznaczony do wspomagania obsługi średnich i dużych jednostek służby zdrowia. System doskonale sprawdza się podczas ogólnej organizacji pracy jednostki medycznej, rejestracji wykonanych zleceń, ewidencji umów zawieranych z płatnikami, dokumentacji transakcji pieniężnych, jak i w rozliczeniach z NFZ.


554. Polityka Prywatności


555. KS-PKE - Wymagania systemowe


556. Wymagania systemowe


557. KS-HFW - System Wspomagający Zarządzanie Hurtownią Farmaceutyczną - wymagania systemowe


558. KS-HFW, System Wspomagający Zarządzanie Hurtownią Farmaceutyczną - wymagania systemowe


559. Wymagania systemowe


560. Wymagania systemowe


561. KS-RAP, Program do raportowania i monotoringu- cennik


562. ankiety


563. Kursy i szkolenia

Oferta szkoleń dla współpracowników oraz klientów firmy KAMSOFT.


564. Usługi reklamowe

Zakres i zasięg działań prowadzonych przez KAMSOFT na rynku farmaceutycznym, zwłaszcza w odniesieniu do aptek, daje nam szerokie możliwości skutecznego dotarcia z dowolnym przekazem informacyjnym lub reklamowym do tej właśnie grupy odbiorców. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami reklamy za pośrednictwem KAMSOFT.


565. Sala Konferencyjna

Zapraszamy Państwa do organizacji konferencji, szkoleń i spotkań biznesowych w nowocześnie zaaranżowanych salach konferencyjnych KAMSOFT. Dogodne położenie, atrakcyjna architektura zewnętrzna i wewnętrzna, profesjonalne wyposażenie techniczne i miła obsługa czynią KAMSOFT idealnym miejscem do spotkań...


566. sprzet


567. INFORMED biuletyn Innowacji Informatycznych

* nowości w ofercie KAMSOFT, * praktyczne informacje i podpowiedzi, * wiedza z zakresu użytkowania systemów, * wskazówki, podpowiedzi, porady, * ciekawe artykuły pomagające zarządzać placówką medyczną, * wszystko o KS-PPS, KS-GABINET, KS-SOMED, KS-MEDIS, KS-SOLAB i więcej.


568. INFORMED biuletyn Innowacji Informatycznych

informed to nowy, bezpłatny dwumiesięcznik przygotowany z myślą o Klientach KAMSOFT poszukujących informacji na temat eksploatacji i rozbudowy użytkowanego systemu. W newsletterze można znaleźć wiele ciekawych informacji na temat oprogramowania KAMSOFT, nowych funkcji w systemach, porady dotyczące pracy z systemami. Zaprosimy Państwa na bezpłatne szkolenia, zaproponujemy nowe moduły w promocyjnych cenach.


569. ZARZĄDZANIE

Rozwiązania dla zarządzania


570. KAMSOFT - Oferta sprzętu

Monitory wiodących producentów.


571. KAMSOFT - Oferta sprzętu

Urządzenia zasilające wiodących producentów.


572. KS-OMB, Moduł Obsługi Magazynu Bezprzewodowego

KS-OMB to rozwiązanie, które umożliwia wykonywanie podstawowych operacji magazynowych przy użyciu terminali bezprzewodowych. Jednym słowem umożliwia usprawnienie pracy magazynu przy wykorzystaniu rozwiązań informatycznych jakie oferuje nam współczesna technika.


573. KS-OMB, Moduł Obsługi Magazynu Bezprzewodowego- cennik


574. KS-OMB, Moduł Obsługi Magazynu Bezprzewodowego

System zarządzania hurtownią farmaceutyczną - obsługa magazynu, sprzedaży, zamówień, księgowości, raportów i innych dziedzin działania hurtowni.


575. Wydarzenia 2010


576. OSOZ na SALMED

11 marca 2010r. uczestnicy Międzynarodowego Salonu Medycznego SALMED 2010 będą mogli uczestniczyć w sesjach szkoleniowych "PLACÓWKA MEDYCZNA W OBLICZU WYZWAŃ ROKU 2010". Organizatorem wydarzenia jest Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Przedstawimy tematykę z zakresu e-dokumentacji medycznej, zarządzania placówką w obliczu nowych technologii oraz obsługi pacjenta. Zapraszamy...


577. KS-EWD - Zapytanie o średnią cenę leku


578. KS-SEW (Hurtownia) - Lista hurtowni

Lista hurtowni wspierających komunikację elektroniczną poprzez system KS-SEW.


579. KS-EWD - Lista hurtowni

Cennik produktów KS-EWD


580. KS-EWD dla aptek nie posiadających KS-Apteki

EWD dla aptek nie posiadających systemu KAMSOFT


581. KS-BKE


582. KS-EWD dla aptek nie posiadających KS-Apteki

EWD dla aptek nie posiadających systemu KAMSOFT


583. Usługi dla aptek

Usługi KAMSOFT dla aptek


584. KS-HOW, System Wspomagający Zarządzanie Hurtownią - cennik


585. KS-STI - Informatyczny System Informacji dla klientów KS-HFW - cennik


586. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia


587. Serwis urzadzeń fiskalnych


588. KS-GMW, System Wspomagający Zarządzanie Gospodarką Magazynową - cennik


589. KS-EDE, Ewidencja Dokumentów Elektronicznych - cennik


590. KS-GLR (KS-GABINET) - cennik

Gabinet Lekarza Rodzinnego - KS-GABINET to nowoczesny system komputerowy przeznaczony do wspomagania gabinetów lekarskich wszelkich specjalności umożliwiający rozliczenie z NFZ. Stanowi doskonałe rozwiązanie dla gabinetów lekarskich, które zamierzają korzystać z udogodnień oferowanych przez oprogramowanie dla służby zdrowia.


591. KS-SEW (Hurtownia) - Funkcjonalność

System KS-EWD to najnowsza generacja z serii systemów wspomagających elektroniczną wymianę danych pomiędzy różnymi podmiotami, ze szczególnym uwzględnieniem hurtowni farmaceutycznych oraz aptek.


592. KS-SEW (Hurtownia) - Monitoring

Bezpośrednia komuniakcja - Porównanie systemu KS-EWD z systemem KS-MODEM


593. KS-SEW (Hurtownia) - Integracja z innymi systemami informatycznymi

KS-EWD to prosta integracja z innymi systemami informatycznymi.


594. KS-SEW (Hurtownia) - Rozwiązania dla Przedstawicieli Handlowych

Rozwiązania dla Przedstawicieli Handlowych


595. KS-SEW (Hurtownia) - KS-EWD w systemie KS-HFW

KS-EWD w KS-HFW. Opis dostępnych funkcji w KS-HFW, wykorzystujących KS-EWD


596. KS-EWD - Usługi dla aptek

Usługi KAMSOFT dla aptek


597. KS-SODYS, Zintegrowany System Zarządzania Dystrybucją w branży spożywczej - wymagania systemowe


598. KS-NBD, Nawigator Baz Danych - wymagania systemowe


599. KS-RAP, Program do raportowania i monotoringu - wymagania systemowe


600. KS-SOMED (Zintegrowany System Informatyczny Obsługi Przychodni) - opis systemu

Zintegrowany System Informatyczny Obsługi Przychodni - KS-SOMED to nowoczesny system komputerowy przeznaczony do wspomagania obsługi średnich i dużych jednostek służby zdrowia. System doskonale sprawdza się podczas ogólnej organizacji pracy jednostki medycznej, rejestracji wykonanych zleceń, ewidencji umów zawieranych z płatnikami, dokumentacji transakcji pieniężnych, jak i w rozliczeniach z NFZ.


601. Wrzesień 2014


602. Lipiec2014


603. Aktualizacje


604. KAMSOFT - Oferta sprzętu

Drukarki igłowe i drukarki laserowe wiodących producentów.


605. Laur Klienta 2009 dla KAMSOFT

KAMSOFT został zwycięzcą w prestiżowym programie konsumenckim Laur Klienta 2009 w kategorii "Oprogramowanie dla jednostek służby zdrowia". Serdecznie dziękujemy za wyróżnienie!


606. Nagroda w konkursie "Karta dla Polski na 2010 rok"

W dniach 2-3 grudnia 2009r. odbyła się II Konferencja "Central European Electronic Card Warsaw 2009". KAMSOFT S.A. został uhonorowany nagrodą w kategorii "Karta dla Polski na 2010 rok" za System Obsługi Karty Pacjenta - procesorowej biometrycznej...


607. Przetargi

Przetargi i konkursy organizowane przez KAMSOFT S.A.


608. GLON


609. KS-SEW, Serwer Elektronicznej Wymiany Danych (HURTOWNIE)

KS-SEW to niezwykle bezpieczny i wydajny serwis, umożliwiający szybką komunikację zarówno z dostawcami (producenci) jak i odbiorcami (apteki, lecznice weterynaryjne). System ten pozwala na uproszczenie i zautomatyzowanie wielu procesów wykonywanych dotychczas ręcznie.


610. KS-SEW (Hurtownia) - Opis rozwiązania

System KS-SEW to najnowsza generacja z serii systemów wspomagających elektroniczną wymianę danych pomiędzy różnymi podmiotami, ze szczególnym uwzględnieniem hurtowni farmaceutycznych oraz aptek.


611. KS-SEW (Hurtownia) - Wprowadzenie

KS-EWD jest nowoczesnym systemem komunikacyjnym zapewniającym elektroniczną wymianę danych.


612. KS-SEW (Hurtownia) - Licencja testowa

Istnieje możliwość otrzymania licencji testowej systemu KS-SEW.


613. KS-SEW, Serwer Elektronicznej Wymiany Danych (PRODUCENCI)

System KS-SEW dla producentów to absolutna rewolucja w pracy przedstawicieli handlowych i osób nimi zarządzających. Możliwość natychmiastowego przesłania zamówienia, automatyczne rozliczanie upustów producenckich z hurtowniami, raportowanie stanów magazynowych w hurtowniach to tylko fragment z bogatej palety funkcji.


614. KS-SEW (Producent) - Opis rozwiązania

System KS-EWD to najnowsza generacja z serii systemów wspomagających elektroniczną wymianę danych pomiędzy różnymi podmiotami, ze szczególnym uwzględnieniem hurtowni farmaceutycznych oraz aptek.


615. KS-SEW (Producent) - Integracja z dowolnym systemem Klienta

Zadaniem systemu KS-EWD jest umożliwienie komunikacji pomiędzy uczestnikami - partnerami całego cyklu logistycznego związanego z produktem farmaceutycznym Producent – Hurtownia – Apteka.


616. KS-SEW (Producent) - KS-BKE w programach magazynowych

Współpraca Państwa systemu dystrybucyjnego z serwerem KS-EWD producenta farmaceutycznego jest bardzo prosta nawet jeżeli nie posiadają Państwo naszego oprogramowania. Integracja za pomocą biblioteki KS-BKE


617. KS-SEW (Producent) - Wprowadzenie

KS-EWD jest nowoczesnym systemem komunikacyjnym zapewniającym elektroniczną wymianę danych.


618. KS-PPS (Podstawowy Program Świadczeniodawcy) - opis programu

Podstawowy Program Świadczeniodawcy - KS-PPS pozwala na rozliczanie każdego rodzaju umowy (POZ, AOS, STM, SZP, ZPO, OPD,...) z każdym oddziałem NFZ. Najważniejszą korzyścią wdrożenia systemu KS-PPS jest wspomaganie zadań związanych ze świadczeniem usług medycznych w jednostce służby zdrowia.


619. Czerwiec 2015


620. KS-AOW (KS-APTEKA Windows) - Aktualności Przepisy prawa

Zapraszamy do zapoznania się z KS-AOW - najpopularniejszym w Polsce kompleksowym systemem wspomagania pracy aptek, pracującym w środowisku Windows.


621. Baza leków BLOZ

Zapraszamy do zapoznania się z KS-AOW - najpopularniejszym w Polsce kompleksowym systemem wspomagania pracy aptek, pracującym w środowisku Windows.


622. KS-AOW (KS-APTEKA Windows) - Wdrozenie

Zapraszamy do pobierania wersji demo Systemu KS-AOW, plików aktualizacyjnych oraz do zapoznania się z Instrukcjami Użytkownika.


623. KS-SOW, Sklep Ogólny Windows

KS-SOW to rozwiązanie dla małych i średnich sklepów, których oczekiwania odnośnie systemu to rzetelnie napisane i stabilne rozwiązanie informatyczne, pozwalające na sprawne prowadzenie punktu dystrybucji detalicznej.


624. KS-SOW, informatyczny system obsługi sklepu - wprowadzenie

KS-SOW jest kompleksowym Systemem wspomagającym sprzedaż pracującym w systemie WINDOWS.


625. KS-SOW, informatyczny system obsługi sklepu - opis systemu

KS-SOW jest kompleksowym Systemem wspomagającym sprzedaż pracującym w systemie DOS.


626. KS-SOW, informatyczny system obsługi sklepu - cennik

Cennik systemu KS-SOW


627. Serwis Informacyjny


628. KS-HFW, System Wspomagający Zarządzanie Hurtownią Farmaceutyczną - cennik


629. Wymagania systemowe


630. Wymagania systemowe


631. Wymagania systemowe


632. Wymagania systemowe


633. KS-EWD - Wymagania systemowe

Wymagania systemowe KS-EWD.


634. KS-SEW (Hurtownia) - Wymagania systemowe


635. KS-SEW (Producent) - Wymagania systemowe


636. Wymagania systemowe


637. KS-SEW (Hurtownia) - Cennik produktów

Cennik systemu KS-SEW


638. KS-SEW (Producent) - Cennik produktów

Cennik systemu KS-SEW


639. INFORMED biuletyn Innowacji Informatycznych

informed to nowy, bezpłatny dwumiesięcznik przygotowany z myślą o Klientach KAMSOFT poszukujących informacji na temat eksploatacji i rozbudowy użytkowanego systemu. W newsletterze można znaleźć wiele ciekawych informacji na temat oprogramowania KAMSOFT, nowych funkcji w systemach, porady dotyczące pracy z systemami. Zaprosimy Państwa na bezpłatne szkolenia, zaproponujemy nowe moduły w promocyjnych cenach.


640. INFORMED biuletyn Innowacji Informatycznych

informed to nowy, bezpłatny dwumiesięcznik przygotowany z myślą o Klientach KAMSOFT poszukujących informacji na temat eksploatacji i rozbudowy użytkowanego systemu. W newsletterze można znaleźć wiele ciekawych informacji na temat oprogramowania KAMSOFT, nowych funkcji w systemach, porady dotyczące pracy z systemami. Zaprosimy Państwa na bezpłatne szkolenia, zaproponujemy nowe moduły w promocyjnych cenach.


641. KAMSOFT - Oferta sprzętu

Drukarki igłowe i drukarki laserowe wiodących producentów.


642. Sierpień 2014


643. Letnia promocja

Letnia promocja


644. KS-HFW, System Wspomagający Zarządzanie Hurtownią Farmaceutyczną - aktualności


645. Łańcuch życia

Wszyscy chętni pracownicy KAMSOFT mieli możliwość wzięcia udziału w szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Poprowadzili je dwaj dyplomowani ratownicy medyczni, opierając się m.in. na aktualnych wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji, American Heart Association i Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej.


646. VI Konferencja OSOZ

Jesienna edycja Konferencji OSOZ poświęcona została szeroko rozumianej profilaktyce. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się: prof. Antoni Grzanka, prof. Ewa Piętka, dr Michał Kamiński, dr Wojciech Misiński i Urszula Jaworska.


647. KS-AOW (KS-APTEKA Windows) - Promocja

Zapraszamy do pobierania wersji demo Systemu KS-AOW, plików aktualizacyjnych oraz do zapoznania się z Instrukcjami Użytkownika.