NOWOŚCI

Data:    2009-09-14 12:28:23
Temat:    BLOZ symulacyjny (blsym.zip) do zmian na 16-10-2009 r
Załączniki:    brak
Treść:   

BLOZ symulacyjny z dnia 14-09-2009 r (blsym.zip) dostępny pod adresem:
ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/BLOZ/
zawiera zmiany na wykazach wg:
 
Projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia ………………. 2009 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

Projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia ………………. 2009 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające,

Projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia ………………. 2009 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością,

Projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia ………………. 2009 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.
które zostały przekazane do konsultacji społecznych w dniu 02 września 2009 roku.

Zapisany w nich planowany termin wejścia w życie to 16.10.2009 r


Uwaga !

BLOZ symulacyjny zawiera dane z projektów, które mogą się zasadniczo
różnić od rozporządzeń podpisanych i ogłoszonych w Dz.U.


Powrót