NOWOŚCI

Data:    2009-03-10 15:41:18
Temat:    Kody świadczeń w wersji 2
Załączniki:   
  Rysunek 1.bmp (998.2 kB) – Rysunek 1
  Rysunek 2.bmp (808.4 kB) – Rysunek 2
  Rysunek 3.bmp (307.3 kB) – Rysunek 3
  Rysunek 4.bmp (1.31 MB) – Rysunek 4
Treść:   

Rozporządzenie Ministra Zdrowia, w którym jednym z załączników były nowe kody świadczeń, obowiązywało już teoretycznie w roku 2008. Teoretycznie, gdyż NFZ nie był przygotowany jeszcze do otrzymywania kodów w wersji Pojawiło się nawet stosowne oświadczenie na stronie NFZ. Dlatego też wstrzymaliśmy wprowadzenie wersji drugiej słownika kodów świadczeń do systemu KS-SOMED pomni problemów, jakie mieliśmy w październiku wdrażając, zgodnie z terminem, zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia. Otrzymaliśmy już sygnały iż niektóre z oddziałów NFZ nie tyko przyjmują kody świadczeń w wersji 2, ale wymagają sprawozdań tylko z kodami w takiej wersji. Pomimo iż format otwarty dopuszcza posługiwanie się zarówno słownikiem w wersji 1 jak i w wersji 2, byle by tylko, zgodnie z formatem, oznaczyć z którego słownika się korzysta. Nie chcąc jednak narażać naszych Klientów na problemy podczas rozliczeń wprowadziliśmy w wersji 2009.00.0.10 nowy słownik kodów świadczeń, dostosowaliśmy moduł zlecenia i rozliczenia do tego słownika oraz przygotowaliśmy dodatkową funkcję, mamy szczerą nadzieję, że pomocną w przypadku konieczności aktualizowania kodów świadczeń w zarejestrowanych już zleceniach.

Karta usługi
Słownik kodów świadczeń w wersji 2 importuje się automatycznie z wykorzystaniem mechanizmu zadań. I co ważne, nie zastępuje od słownika w wersji 1, użytkownik może posługiwać się wybraną wersją słownika. W związku z tym konieczne było udostępnienie na karcie usługi dodatkowych pól. Przy okazji uporządkowana została karta usług, pojawiło się już wiele różnych kodów w różnych wersjach identyfikujących daną usługę. Powstała wiec specjalna zakładka Kody na której zebrano wszystkie kody określające daną usługę w zależności od sytuacji (Ctrl-C pozwala szybką aktywację tej zakładki za pomocą klawiatury) [Rysunek 1]. Jest więc na tej zakładce możliwość ustawienia kodu ICD-9 CM, ICD-9 PL (przy czym te dwa kody dodatkowo widoczne są w części stałej karty usługi), kody świadczeń w wersji 1 i w wersji 2, podtypy świadczeń (dla komunikatu zbiorczego, oraz dla kodu świadczenia 19.9), kodu pozycji ankiety oraz procedury terapeutycznej. Ponieważ pojawiło się nowe pole na karcie usługi, przygotowaliśmy specjalne zadanie uzupełniające pole kodu świadczenia w wersji 2 oraz podtypu świadczenia na podstawie kodu świadczenia w wersji 1. Zmiany dotyczą przede wszystkim kodów 19.9 do 26.9 które są w wersji 2określane jako 19,9 wraz z odpowiednim podtypem . Zmieniły również kody: 27.9 oraz wszystkich powyżej 48.X. Uzupełnienie wykonywane jest automatycznie z wykorzystaniem mechanizmu zadań.

Zlecenia
To, z którego kodu świadczeń użytkownik korzysta podczas wprowadzania zleceń określa opcja modułu Zlecenia [Rysunek 2]. W zależności od tej opcji podczas dodawania zlecenia, po wyborze usługi, przepisany zostanie kod świadczenia z karty usługi albo z pola z wersją 1 albo z pola z wersją 2. W tym drugim przypadku dodatkowo, jeśli kod świadczenia to 19.9 przepisany zostanie z karty usługi również podtyp świadczenia. Tak samo, jeśli użytkownik zdecyduje się na ręczny wybór kodu świadczenia wyświetlane zostanie okno ze słownikiem w wersji zgodnej z ustawioną opcją. W związku z tym jeśli edytujemy zlecenie, które miało wprowadzone kod świadczenia w wersji dajmy na to pierwszej a następnie edytujemy zlecenie po zmianie opcji słownika kodów świadczeń pojawi się stosowne ostrzeżenie [Rysunek 3]. Jeśli użytkownik nie dokona żadnej edycji w polu kodu świadczenia zapisane zostanie zlecenie z kodem i wersją taką, jak przed edycją. Jeśli jednak użytkownik wybierze na nowo kod świadczenia, zapisany on zostanie w wersji zgodnej z ustawieniem opcji.
W przypadku używania wersji 2 słownika świadczeń na karcie zlecenia pojawia się dodatkowy wybór podtypu świadczenia. Jest on aktywny jedynie dla świadczenia 19.9 [Rysunek 4]. Przy okazji wprowadziliśmy w życie postulowaną przez wielu naszych użytkowników modyfikację polegającą na tym, że po zmianie usługi uaktualnia się również kod świadczenia, oraz jeśli potrzeba również podtyp, nawet jeśli kod świadczenia był już uzupełniony. W poprzednich wersjach uaktualnienie kodu świadczenia następowało jedynie w sytuacji, gdy pole to nie było wypełnione.
Kod świadczenia, podtyp oraz wersja są pamiętane w zleceniach w jednym polu. Jeśli wiec ktoś ma przygotowane zestawienie wyświetlające kody świadczeń ze zleceń musi przygotować się na to, że w zestawieniu tym pojawić może się „dziwna” wartość w polu kod świadczenia: 19.9;3!2. Nie jest to błąd, jest to jak najbardziej wartość prawidłowa mówiąca o tym, że zlecenie to ma kod świadczenia 19.9 z podtypem 3a kod ten zapisany jest według słownika w wersji 2.

Aktualizacja kodów świadczeń dla zleceń na podstawie kodów z usługi
Dodatkowo przygotowana została specjalna funkcja pozwalająca na aktualizację kodów świadczeń w zarejestrowanych już zleceniach. Dostępna jest ona w module Zlecenia w menu Funkcje Dodatkowe. Funkcja ta nosi nazwę Aktualizacja kodów świadczeń dla zleceń na podstawie kodów z usługi . Przy jej pomocy możliwe będzie poprawienie zleceń, jeśli np. NFZ zwrócił raport statystyczny z błędem informującym o niepoprawnych kodach świadczeń – zdarza się w Mazowieckim OW NFZ, jako że oddział ten wymaga posługiwania się kodami w wersji 2, taką przynajmniej otrzymaliśmy informację od naszych Partnerów oraz Klientów.
Funkcja pozwala na poprawę zleceń z zadanego okresu czasu. Dodatkowo można określić, że interesują nas tylko zlecenia z niewypełnionymi kodami świadczeń, że interesują nas wszystkie zlecenia, lub tylko te dotyczące określonej listy usług. Ta opcja szczególnie przydatna będzie jeśli na karcie kilku usług dokonani podmiany kodów świadczeń. Nie ma powodów wówczas aby aktualizować wszystkie zlecenia. Z karty usługi wybrana zostanie wersja kodu zgodna z ustawieniem na formatce omawianej funkcji. Domyślnie jest to wartość zgodna z opcją modułu zlecenia. I jeszcze jedna ważna informacja, analizowane są tylko zlecenia z płatnikiem NFZ oraz tylko te, które nie są jeszcze rozliczone. Chodzi o to, by nie generować przypadkowych korekt, jeśli świadczenie zostało poprawnie rozliczone.


Powrót