NOWOŚCI
    

Bieżący zakres pozycji: 1-20
Lp. Data Temat
1. 2018-11-29
12:43:28
ERRATA DO WYKAZU PRODUKTÓW ZAGROŻONYCH BRAKIEM DOSTĘPNOŚCI NA TERYTORIUM RP
2. 2018-11-14
14:56:35
WYKAZ PRODUKTÓW ZAGROŻONYCH BRAKIEM DOSTĘPNOŚCI NA TERYTORIUM RP z dnia 09.11.2018
3. 2018-11-01
08:39:26
SPROSTOWANIE BŁĘDU PRZEZ M.Z. W OBWIESZCZENIU NA 1 LISTOPADA 2018 R.
4. 2018-10-29
19:17:03
ZMIANY NA WYKAZACH REFUNDOWANYCH OD 1 LISTOPADA 2018 R.
5. 2018-10-24
14:54:56
BLOZ symulacyjny do zmian od dnia 01-11-2018 r.
6. 2018-09-14
12:45:20
WYKAZ PRODUKTÓW ZAGROŻONYCH BRAKIEM DOSTĘPNOŚCI NA TERYTORIUM RP z dnia 12.09.2018
7. 2018-08-30
14:26:19
ZMIANY NA WYKAZACH REFUNDOWANYCH OD 1 WRZEŚNIA 2018 R.
8. 2018-08-24
10:30:25
BLOZ symulacyjny do zmian od dnia 01-09-2018 r.
9. 2018-07-14
07:30:50
WYKAZ PRODUKTÓW ZAGROŻONYCH BRAKIEM DOSTĘPNOŚCI NA TERYTORIUM RP z dnia 13.07.2018
10. 2018-07-10
20:10:17
ERRATA DO ZMIAN NA WYKAZACH LEKÓW REFUNDOWANYCH OD 1 LIPCA 2018 R.
11. 2018-06-30
00:54:25
ZMIANY NA WYKAZACH REFUNDOWANYCH OD 1 LIPCA 2018 R.
12. 2018-06-28
12:09:00
BLOZ symulacyjny do zmian od dnia 01-07-2018 r.
13. 2018-04-28
12:12:15
ZMIANY NA WYKAZACH REFUNDOWANYCH OD 1 MAJA 2018 R.
14. 2018-04-24
13:42:00
BLOZ symulacyjny do zmian od dnia 01-05-2018 r.
15. 2018-03-14
13:54:50
WYKAZ PRODUKTÓW ZAGROŻONYCH BRAKIEM DOSTĘPNOŚCI NA TERYTORIUM RP z dnia 07.03.2018
16. 2018-02-27
15:09:47
ZMIANY NA WYKAZACH REFUNDOWANYCH OD 1 MARCA 2018 R.
17. 2018-02-22
15:19:58
BLOZ symulacyjny do zmian od dnia 01-03-2018 r.
18. 2018-01-12
17:52:26
WYKAZ PRODUKTÓW ZAGROŻONYCH BRAKIEM DOSTĘPNOŚCI NA TERYTORIUM RP z dnia 12.01.2018
19. 2018-01-12
17:27:01
Zmiana kat. dostępności dla leku „Zabak„
20. 2017-12-27
15:50:52
ZMIANY NA WYKAZACH REFUNDOWANYCH OD 1 STYCZNIA 2018 R.

Powrót