Analiza i ocena potrzeb zdrowotnych społeczeństwa oraz zmian czynników zewnętrznych wpływających na stan zdrowia świadczeniobiorców w poszczególnych regionach kraju są podstawą przetwarzania zdarzeń zdrowotnych agregowanych w projekcie informatycznym KS-SIKCH. Przetwarzane na mocy ustawy dane o wykonanych świadczeniach medycznych wspomagają płatnika w opracowaniu i realizacji programów zdrowotnych oraz planowaniu terytorialno-czasowym zakupu świadczeń grupowanych w kontraktowane zakresy świadczeń.

KS-SIKCH to wielomodułowy projekt umożliwiający realizację wszystkich zadań płatnika od chwili przygotowania planu zakupu świadczeń aż do przekazania sprawozdań z realizacji zadań do nadrzędnych jednostek organizacyjnych.
KS-SIKCH to projekt integrujący rozwiązania informatyczne dla NFZ, jego kontrahentów (świadczeniodawców, aptek, realizatorów) oraz pacjentów.