Lp. Funkcja importu dokumentów potwierdzających uprawnienia z systemu SerWUŚ Cena programu
netto brutto
1. Dla systemu KS-PPS – licencja roczna 89,00 109,47
2. Dla systemu KS-SOMED – licencja roczna 89,00
109,47
3. Dla systemu KS-GLR – licencja roczna 89,00 109,47
4. Dla systemu SERUM – opłata miesięczna 7,50 9,23

Cennik obowiązuje od 21-12-2013 do 31-01-2015.

Do korzystania z aplikacji SerWUŚ, w celu bieżącego sprawdzania uprawnień pacjentów w eWUŚ, nie jest wymagany zakup licencji.

Powyższy cennik dotyczy wyłącznie modułów odpowiedzialnych za import zgromadzonych potwierdzeń do systemów rozliczeniowych i medycznych. Import ten przeprowadzany jest najczęściej raz w miesiącu, przed wygenerowaniem raportu statystycznego - aby powiązać sprawdzonych pacjentów z zarejestrowanymi im świadczeniami. Nie ma przy tym limitu importów potwierdzeń do poszczególnych aplikacji - istnieje możliwość nawet codziennego aktualizowania posiadanych wpisów. W takim jednak przypadku, gdy istnieje codzienny dostęp do internetu w systemach rozliczeniowych zalecamy korzystanie z mechanizmów wbudowanych w każdy z powyższych systemów, które udostępniane są w ramach ich podstawowej licencji.