Sprawdź w eWUŚ uprawnienia pacjenta do świadczeń przez smartphone, tablet, przeglądarkę internetową a nawet telefon komórkowy (SMS)!

Czym jest system SERUM

System informatyczny SERUM (System Elektronicznej Rejestracji Usług Medycznych), to system wspierający proces gromadzenia i przepływu informacji w instytucjach działających na rynku ochrony zdrowia min.
w przychodniach, szpitalach, praktykach lekarskich i pielęgniarskich.

System SERUM umożliwia min:

 • tworzenie i prowadzenie elektronicznej kartoteki pacjenta (odbyte wizyty, wykonane świadczenia, wystawione recepty)
 • tworzenie i prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej
 • tworzenie i wydruk dokumentów np. recept
 • tworzenie list kapitacyjnych 
 • dokonywanie rejestracji w formie elektronicznej, internetowej i telefonicznej
 • prowadzenie terminarzy wizyt
 • zarządzanie dokumentacją tworzoną w ramach medycyny pracy i medycyny sportowej
 • wykonywanie raportów statystycznych i przeprowadzanie analiz przydatnych w zarządzaniu placówką

Zalety systemu SERUM

 • brak wydatków na zakup i utrzymanie infrastruktury bazodanowej
 • brak kosztów związanych z zakupem licencji na oprogramowanie i jego uaktualnienia (korzystanie z systemu na zasadach outsourcingu)
 • integracja danych w instytucjach o wielu lokalizacjach (dane wprowadzone do systemu w jednej z komórek organizacyjnych są natychmiast dostępne w pozostałych komórkach tej instytucji)
 • dostęp do systemu 24 godziny na dobę (technologia internetowa)
 • ciągły rozwój oprogramowania (wdrażanie nowych funkcji w sposób ciągły, bez zakłócania bieżącej pracy użytkowników)
 • automatyzacja pracy (słowniki, bazy wiedzy, zapamiętywanie ustawień użytkownika, generowanie wydruków)

Technologia i zasady korzystania

Działanie systemu SERUM oparte jest na nowoczesnych technologiach internetowych. Dostęp do oprogramowania i danych gromadzonych na serwerze odbywa się poprzez Internet, szyfrowanym łączem. Serwery wraz z oprogramowaniem utrzymywane są w zabezpieczonym centrum komputerowym.
Do pracy z systemem SERUM wystarczy komputer podłączony do sieci Internet!
Korzystanie z systemu SERUM odbywa się na zasadach outsourcingu. Dzięki temu nasi Klienci unikają wysokich wydatków inwestycyjnych na zakup infrastruktury bazodanowej, licencji na oprogramowanie i jego uaktualnienia.System SERUM w pigułce

Zalecany
dla placówek medycznych poszukujących bezpiecznego systemu dostępnego przez sieć internetową,
dla placówek medycznych o wielu lokalizacjach, które chcą posiadać zintegrowane dane
Odbiorcy
przychodnie, grupowe praktyki lekarskie i pielęgniarskie, indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie, szpitale
Funkcjonalność
funkcjonalności skupione wokół pacjenta, terminarza, wizyt, świadczeń, rozliczeń z NFZ, umów z kontrahentami, analiz statystycznych i zarządczych
Rozbudowa funkcjonalna możliwa w każdej chwili w ramach dostępnych modułów a także wykraczająca poza dostępne moduły na specjalne życzenie użytkownika
Indywidualizacja pracy personalizacja na poziomie: opcji, ustawień administracyjnych, formularzy, wydruków, itd.
Konfiguracja oprogramowania na poziomie aplikacji konfiguracji może dokonać użytkownik
Współpraca z innymi systemami możliwość współpracy z wybranymi systemami laboratoryjnymi
Cena - wg cennika
- dodatkowe funkcjonalności wyceniane indywidualnie

Szczegółowe informacje na temat systemu SERUM można uzyskać pod adresem http://serum.com.pl lub telefonicznie pod nr 58 627 23 30